Rindal innfører Helseplattformen 3. november

Opplæring kan føre til noen forsinkelser i helse- og omsorgstjenestene

Publisert Sist oppdatert

Rindal kommune skal etter planen gå over til Helseplattformen kl 22.00 fredag 3. november. Forberedelsen er i gang for fullt, og de ansatte må ha en del opplæring før det nye systemet innføres. Det er viktig at innbyggerne er oppmerksomme på at dette kan føre til forsinkelser på noen av helsetjenestene i en periode.

Helse- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem forteller at hele helsetjenesten i kommunen skal over på Helseplattformen, unntatt legekontoret. Det jobbes fortsatt med forbedringer av løsningen for legekontorene i Helseplattformen, så overgangen for legekontoret kommer senere.

Tror overgangen vil gå veldig bra

Nå er veldig mange av kommunene i Midt-Norge allerede inne på Helseplattformen. Det er en fordel for Rindal å få ta denne overgangen såpass sent i prosessen, slik at de fleste problemer i systemet allerede er løst. Nå kan man støtte seg på andre kommuners erfaringer, og det er grunn til å tro at overgangen vil gå veldig bra for Rindal.

De systemene som helsetjenestene i Rindal bruker i dag er i ferd med å bli litt gammeldagse, så det er uansett på tide for de fleste av tjenestene å bytte til et mer moderne datasystem nå, sier Heggem.

Må regne med litt redusert tilbud og noe ventetid

Nå skal altså alle avdelingene i helse- og omsorgstjenesten, med unntak av legekontoret, inn på det samme systemet, og det skal settes fullt trøkk på opplæringen framover. Det er veldig viktig at de ansatte få god opplæring, slik at de kommer i gang med å bruke det nye systemet så fort som mulig. Dette krever en god del arbeid. Det betyr at det i en periode framover at det kan bli noe redusert tilbud på noen av tjenestene, som kan føre til noe ventetid. Det er for tidlig å si hvilke tjenester det gjelder, men alle som har vedtak om hjelp skal selvfølgelig få hjelp, forsikrer helse- og omsorgslederen. På institusjonen og i hjemmesykepleien gjør man det man kan for at bemanninga skal følge bemanningsplanen. Turnusen blir lagt til rette, og det blir leid inn ekstra folk når det trengs.

God opplæring og informasjon til ansatte

Marie Løfald Hønsvik og Anne Kari Brødreskift er tillitsvalgte i kommunen. De har vært med på hele prosessen, for å sikre at de ansatte blir godt ivaretatt og blir holdt informert. De påpeker at det er anbefalt at arbeidsgiver gir rom for god opplæring, slik at innføringen skal gå greit, og med minst mulig belastning for de ansatte. Det er lagt en god og oversiktlig turnus med tanke på opplæringa. Noen av de ansatte gruer seg litt til å lære et nytt system, men slik har det vært ved overgang til nye systemer tidligere også. Det ser ut til å gå mye bedre nå enn forrige gang et nytt system ble innført, sier de.

Også den første tida etter at Helseplattformen er tatt i bruk må man regne med at det kan bli litt "plunder og heft", men det vil gå seg til.

– Vi er helt sikre på at dette blir besparende for oss på sikt. Og vi gleder oss til å komme i gang, sier Grete Ranes Heggem.

Arbeidsbesparende på sikt

Mange av de ansatte har allerede begynt å gjøre seg kjent med Helseplattformen, og det ser ut til at det skal gå veldig greit. På sikt vil Helseplattformen gjøre en del arbeidsoppgaver raskere og enklere å gjennomføre. For eksempel på ansatte i dag logge seg på datasystemet med e-post og passord, opptil flere ganger om dagen. Nå vil alle få utdelt en liten brikke, som de kan putte inn i en leser, og da er de rett inne på systemet. Det blir raskere og enklere tilgang på informasjon for mange av tjenestene. Dersom en pasient er innlagt på St Olavs og skal på rehabilitering på helsetunet etterpå, så får ansatte på helsetunet tilgang til fortløpende oppdateringer om pasienten fra sykehuset, om medisinering osv. Tilgangen styres selvfølgelig, slik at de ansatte bare får tilgang til den informasjonen de trenger.

Oppfordrer flest mulig til å laste ned "HelsaMi"

I Rindal har allerede veldig mange lastet ned appen "HelsaMi", som er en del av Helseplattformen, og forhåpentligvis vil enda flere ta i bruk denne appen nå. Den er veldig oversiktlig og grei å bruke. Man kan blant annet sende meldinger direkte til de ulike avdelingene på St Olavs, og etter hvert også til helsetjenestene i kommunen. Hvis man blir innlagt på et sykehus et annet sted i landet så kan man vise fram det som står i "HelsaMi", der all helseinformasjon er samlet.

Kommunen oppfordrer alle til å gå inn i HelsaMi og legge inn sine pårørende. Inne i portalen kan foreldre til barn under 16 år også be om tilgang til sine barn. HelsaMi - Innloggingsside

Mer informasjon om Helseplattformen kan man finne på Rindal kommune sin hjemmeside.

Powered by Labrador CMS