Rindal kommune

Plan- og utviklingssjef Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef Sivert Dombu

Kartlegger behovet for rekruttering i bedriftene

Som en del av arbeidet med utviklingsplanen "Rindal inn i framtida" har Rindal kommune sendt ut et skjema hvor de kartlegger behovet rindalsbedriftene har for rekruttering. - Det er ikke bare et spørsmål om nye arbeidsplasser, men i stor grad et spørsmål om å fylle de arbeidsplassene som blir ledige når folk slutter og går av med pensjon, sier plan- og utviklingssjef i Rindal kommune Sivert Dombu.

Publisert Sist oppdatert

Prognosene som Statistisk sentralbyrå presenterte i fjor angående innbyggertallet i Rindal, har vært sentralt når kommunen nå setter i gang arbeidet med en ny utviklingsplan.

- Prognosene var mye dårligere en det de hadde vært før, og det ser ut som at folketallet i Rindal kommer til å gå ned i de årene som kommer. Det må vi gjøre noe med. Vi må prøve å unngå det, men også tilpasse oss en situasjon hvor det ikke er like mange rindalinger som før. Når det er sagt er hovedmålet til politikerne å gjøre prognosene til skamme, sier Dombu.

I den forbindelse har kommunen nå sendt ut et spørreskjema til bedrifter i Rindal, som blant annet spør om hvordan behovet for ansatte kommer til å være tre år fram i tid.

- I undersøkelsen skal det blant annet svares på hvor mange ansatte bedriften har, fordelt på tre aldersgrupper: under 30, 30-59, og over 60. Da er det spesielt interessant å se på hvor mange ansatte som er over 60, og hvor mange som i nærmeste framtid kan gå av med pensjon, forteller Dombu.

I spørreskjemaet skal det også svares på hvilke stillinger det er snakk om at kommer til å bli ledige når ansatte går av med pensjon. De blir også spurt om hvor mange ansatte de har, og hvor mange de tror de kommer til å ha om tre år. Lærlingeordningen er en viktig del av rekrutteringen av fagfolk, så i skjemaet blir bedriftene spurt om hvor mange læringer de har, og om de ønsker lærlinger i framtiden. Ettersom at bedrifter utvikler seg vil det også dukke opp et behov for ny arbeidskraft, kanskje også med en helt annen kompetanse en det bedriften trenger i dag. Alt dette er informasjon kommunen ønsker å tilnærme seg, for å få dannet et bilde av utviklingen i bedriftene i årene som kommer.

Arbeidet med "Rindal inn i framtida - lokal utviklingsplan" startet opp i fjor høst. I april i år satte kommunestyret av en dag til å jobbe med utviklingsplanen. Denne dagen samarbeidet de blant annet med Distriktssenteret i Steinkjer. Distriktssenteret er et offentlig organ som hjelper kommuner med utviklingstiltak og distriktspolitikk. Trøndelag fylkeskommune var også med på laget. Ordføreren i Holtålen kommune fortalte at de tidligere hadde kjørt en tilsvarende undersøkelse som Rindal kommune nå har sendt ut til sine lokale bedrifter. Der viste det seg at det kom til å være flere bedrifter med mange ledige stillinger, når de ansatte over 60 går av med pensjon.

- Vi har en teori om at det vil oppstå et stort behov for å fylle etter i de jobbene som allerede finnes. Det er det vi har sett i Holtålen som har trigget at vi kjører denne undersøkelsen. Når svarene kommer inn får vi se om teorien stemmer, sier Dombu.

Men "Rindal inn i framtida" handler ikke bare om arbeidsplasser. Dersom folk skal fortsette å bo i bygda er det viktig at de trives. I september vil det komme en ny spørreundersøkelse fra kommunen. Den er ikke rettet mot bedriftene, men til innbyggerne, hytterindalingene, og spesielt ungdommen. Kommunen ønsker seg gode innspill til det utviklingsarbeidet de skal holde på med framover.

- Det handler om at det må gå bra med bygda på alle vis. For at folk skal velge å bo i Rindal er det ikke nok at det finnes arbeidsplasser her, de må også trives og ha det bra. Det kommer vi til å legge vekt på når vi jobber med resultatet av spørreundersøkelsene. Kanskje blir det slik at arbeidsplassene finnes, men ikke folk til å fylle dem.