Rindal kommune melder:

Godkjenning av betalingssatser på private bomveger

Kommunen henvender seg nå til kontaktpersoner for ulike bomveger i bygda. Private veger kan kreve inn vegavgifter, men dette krever godkjenning fra kommunen etter veglova. Mange har ikke søkt om dette eller har endra bompengesatsene uten å søke på nytt.

Kommunen oppfordrer alle veglag som krever eller ønsker å begynne å kreve vegavgift, om å sende inn en oppdatert søknad om dette. Søknadsfristen er 1. april 2022.

Søknadene vil bli gjennomgått av kommuneadministrasjonen og lagt fram for driftsutvalget for vedtak om godkjenning.

Disse vegene får brev om framgangsmåten: Fossdalsvegen, Rørvassvegen, Gåsvatnet, Grøsetmarka, Furuhaugmarksvegen, Tørsetmarka veglag og Librekkvegen, Tørset/Almbergsvegen, Haltlia, Setra, Granadalsvegen, Hølstovegen, Folldalsvegen og Nordvollvegen.

Om du kjenner til andre bomveger eller har spørsmål, kan du ta kontakt med Bjarne Lund (telefon 911 65 549 ) eller Sivert Dombu (telefon 957 85 911).

Informasjonen er hentet fra Rindal kommunes hjemmeside.

Powered by Labrador CMS