Rindal kommune

Gjennomfører omfattende spørreundersøkelse

Rindal kommune gjennomfører i perioden fra 17. september til 4. oktober ei omfattende spørreundersøkelse. Vi ønsker å få inn svar fra egne innbyggere, fritidsbeboere, ungdom fra ungdomsskolealder og oppover, utflyttere og næringsliv.

Vi retter oss med dette til ledelsen i lokale bedrifter og ber dere om å oppfordre alle ansatte om å svare. Det gjelder i aller høyeste grad også ansatte som bor andre steder, men arbeider i bedrifter her i Rindal.

Epostadresser har vi fått fra Rindal Næringsforum.

Svara som kommer inn, vil gi oss større innsikt i hva som er viktig for at folket som bor her, skal trives, men også hva som skal til for at andre skal bosette seg i bygda.

Det hele skal føre fram til en lokal utviklingsplan med mange ulike tiltak under navnet «Rindal inn i framtida».

Undersøkelsen er nettbasert. Alle svar er anonyme, og blant dem som svarer, trekkes tre vinnere ut til å få tursekker og lokalmat.

-Det vil ta deg ca. 10 minutter å svare på undersøkelsen, og du skal vite at det er svært viktig at du gir oss dine svar. Vi ønsker å få inn svar fra så mange som mulig. Fortell om dette til folk du kjenner, og si til dem at de må svare, sier ordfører Vibeke Langli.

Undersøkelsen ligger nå ute under denne lenka:

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=3M439NCTL131

Her er en QR-kode som leder til undersøkelsen: