Velferdsteknologi i Rindal kommune

Tre smilende damer som står rundt et bord med en elektroniske medisindispenser
Aud Gunvor Helgetun og Ingrid Øyen fra hjemmetjenesten og Tove Irene Bakken fra leverandøren Evondos.

En milepæl i prosjektet - Hjemme­tjenesten tar i bruk elektroniske medisin­dispensere

Hjemmetjenesten i Rindal er i ferd med å ta i bruk elektroniske multidose medisindispensere. Nylig var en representant fra leverandøren Evondos på besøk på Rindal helsetun, for å lære de ansatte i hjemmetjenesten hvordan medisindispenserne brukes.

Tove Schei, som er prosjektleder for velferdsteknologi i Rindal kommune, sier at det er en milepæl i prosjektet når hjemmetjenesten nå tar i bruk elektroniske medisindispensere. Målet med kurset er at flest mulig av de ansatte skal kunne mest mulig om dette.

Da Trollheimsporten var innom var det god stemning på kurset, og det virket som deltakerne synes at dette er en interessant oppgave.

Et rom med flere bord med PC'er og annet elektronisk utstyr. Flere personer, noen av dem i helsearbeiderklær studerer elektroniske medisindispensere.
Full konsentrasjon.
Tre smilende damer med hver sin elektroniske medisindispenser på bord foran seg.
De ansatte i hjemmetjenesten synes det går rimelig greit å lære å bruke det nye utstyret.

En framoverlent kommune

Tove Irene Bakken fra leverandøren Evondos AS synes at Rindal kommune er lagt framme i bruk av IKT og elektroniske løsninger. Hun understreker viktigheten av å bruke tid og ressurser på framtidsretta arbeid, og forberede seg på at det i framtida vil være flere som har behov for hjelp, og færre til å utføre jobben. En kommune som er framoverlent vil også ha lettere for å tiltrekke seg arbeidskraft, påpeker hun.

Bruker multidose

Tove Irene Bakken forklarer hvordan en elektroniske medisindispenser, eller robot, som man også kan kalle det, brukes.

Dispenseren fylles opp med multidoseruller for alt fra to uker til fire uker om gangen, avhengig av type medisiner og mengden. Multidose betyr at hver medisindose pakkes i små lukkede plastposer hos apoteket. Posene tilpasses på apoteket til hver enkelt bruker, og påføres navn, samt datoen og klokkeslettet når medisinen skal tas. Multidose leveres på rull fra apoteket, og dette er en velkjent løsning i helsevesenet. Bakken forteller at multidose har vært brukt i flere tiår allerede, og at det nå brukes av de aller fleste kommuner i Norge. Riktig nok kan ikke alle tabletter pakkes slik, men det fungerer med de aller fleste typer.

Trygg oppbevaring av medisiner

Det er hjemmeboende brukere som skal ta i bruk de elektroniske medisindispenserne. Hjemmetjenesten vurderer hvilke brukere som kan ha nytte av å ha en slik robot hjemme, og brukeren og/eller pårørende må selvsagt samtykke til dette. Ingen blir påtvungen denne ordningen, men for de fleste har den mange fordeler.

Hjemmetjenesten kommer innom når det er behov for å legge inn en ny multidoserull i dispenseren. Dispenseren lukkes og låses, så dette er helt trygg oppbevaring. Dersom noen prøver å bryte opp dispenseren så går en alarm til hjemmetjenesten.

Roboten leser på multidoserullen at den er merket med rett bruker, og dersom navnet ikke stemmer så kommer det ikke medisin ut. Derfor er det ingen mulighet for at man kan få tildelt medisiner som er beregnet på noen andre.

"Stemme" og skriftlige beskjeder

Roboten leser også på rullen når medisinen skal tas, og varsler brukeren med lyd og et blinkende grønt lys på rett tidspunkt. Medisindosen kommer ut, slik at posen stikker ut av dispenseren. Roboten "snakker", og sier fra om at medisinen ligger klar, og at man skal ta ut posen. Når brukeren tar ut posen sier roboten fra om at man skal ta tablettene sammen med et glass vann. Det er klare og tydelige beskjeder som er til god hjelp for brukere med kognitiv svikt. Dersom brukeren ikke har behov for slike påminnelser kan stemmen slås av.

Hjemmetjenesten kan også sende skriftlige meldinger og påminnelser til brukeren via roboten. Meldingene vises på skjermen.

En elektronisk medisindispenser som står på et bord. På displayet er det en tegning av en tablett. Under den står teksten: 'Det er tid for å ta medisin. Trykk på knappen'
Medisindispenseren varsler med lyd og blinkende grønt lys når medisindosen er klar. Når man trykker på knappen kommer posen med tabletter ut fra dispenseren.

Riktig medisin til rett tid

De fleste som tar faste medisiner opplever innimellom at det kan være vanskelig å huske å ta tablettene til rett tid hver gang. Med denne løsningen får man en påminnelse nøyaktig til rett tid, så det er en god hjelp til å huske å ta riktig medisin, og rett dose, på rett tidspunkt. Dette er mer stabilt og forutsigbart enn å sitte og vente på at noen fra hjemmetjenesten skal komme innom med medisin til bestemte tider på døgnet, for det er jo ikke mulig for dem å være helt punktlig hver gang.

Bakken understreker viktigheten av riktig legemiddelbruk. Det er alltid en stor fordel å ta riktig dose til riktig tid, slik at man får en jevn konsentrasjon av legemidler i blodet. Noen ganger man man se at dette gir merkbart bedre virkning av medisinene.

Større fleksibilitet for ansatte og brukere

For hjemmetjenesten er det en fordel hvis de kan slippe å ta hensyn tidspunktene ulike brukere skal ha medisin i løpet av dagen. Dersom brukeren kan få medisinen sin på denne måten så får hjemmetjenesten større fleksibilitet til å legge opp timeplanen sin for dagen på en bedre måte. Det blir ikke like mange som skal ha besøk samtidig bare for å få medisin på et gitt tidspunkt.

Det er også en fordel for hjemmetjenesten at en større del av medisinene er trygt oppbevart hjemme hos brukerne. Hjemmetjenesten trenger ikke å oppbevare like mye medisiner, og de ansatte trenger ikke å ta med seg like mye medisiner på de vanlige rundene.

Hjemmetjenesten har kontakt med hver enkelt medisindispenser over nett. Tidspunktene for når medisinen skal tas kan tilpasses hver enkelt bruker, og dersom man skal reise bort kan man kontakte hjemmetjenesten, som kan stille inn dispenseren til "reisemodus" via nettet, slik at den gir ut et visst antall medisindoser som man kan ta med seg.

Ikke overvåkning, men ekstra trygghet

Dersom en bruker ikke tar ut medisinen fra dispenseren innen rimelig tid så vil det gå et varsel om det til hjemmetjenesten. Da kan hjemmetjenesten ta en telefon til brukeren og minne om medisinen. Dersom hjemmetjenesten ikke får svar hos brukeren så må de ta en tur innom og sjekke at alt er i orden. Avdelingsleder i hjemmetjenesten Ingrid Øyen understreker at dette ikke er overvåking, men at det kan være en trygghet, både for de ansatte og for brukerne. Hjemmetjenesten kan være til hjelp dersom noe har tilstøtt brukeren. Ikke alle har pårørende som er innom jevnlig.

Avdelingslederen er klar på at dette er et stort framskritt, både for de ansatte og brukerne. Målet er å ta i bruk 20 medisindispensere etter hvert, og de starter nå med omtrent halvparten. Øyen forteller at de vil skynde seg langsomt mens de ansatte lærer å bruke det nye hjelpemidlet, og de får tid til å evaluere hvordan ordningen fungerer for hver enkelt bruker.

Gi det en sjanse

Noen brukere har allerede sagt ja til å ta imot det nye hjelpemidlet. Mange har vært positive, og ser gevinsten og tryggheten roboten gir.

Ingrid Øyen forteller at det blir vurdert hvem som har ønske om og evne til å ha en elektronisk medisindispenser. Brukerne og/eller pårørende blir selvsagt spurt om de ønsker å prøve. Ingen blir påtvunget dette, men det hender at det er de pårørende som oppfordrer brukerne til å gi det en sjanse, sier hun.

Øyen understreker at ingen skal være redd for å ta imot en elektronisk medisindispenser på prøve. Det er bare å gi det en sjanse i ei uke eller to. Hvis brukeren ikke er fornøyd med løsningen så er det helt greit å gå tilbake til den gamle ordningen, forsikrer hun.

Mer om den elektroniske medisindispenseren fra Evondos (laget for helsepersonell):

Powered by Labrador CMS