Rindal kommune melder:

Rindal kommunes kommunevåpen. En gul ordførerklubbe på grønn bunn.

Eiendoms­skatte­listen er lagt ut til offentlig gjennom­syn

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt fattet 14.12.2022 for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut i kundemottaket på kommunehuset. I tillegg er den publisert på kommunens internettside https://www.rindal.kommune.no/tjenester/skatt-avgift-og-okonomi/eiendomsskatt/takstprotokoller/

Klage om fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker, senest innen 1 april. Klage sendes til postmottak@rindal.kommune.no, klagen merkes «Klage eiendomsskatt GBnr….».

Powered by Labrador CMS