Rindal kommune melder:

Kommunevåpenet til Rindal kommune. Ei gul ordførerklubbe på grønn bunn.

Breiband til alle i Rindal?

Rindal kommunen trenger svar fra innbyggerne om breiband. 

Vi kartlegger nå behovet for bedre breibandsdekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut mulige områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. Regjeringa har mål om breiband til alle innen få år.

Kommunen er kjent med at et område lengst øst i Lomunddalen mangler fiberdekning. For å få en best mulig oversikt over alle områder i bygda der det mangler eller er dårlig breibandsdekning, ber vi om tilbakemelding fra innbyggerne. I denne omgangen tar vi ikke med hytteeierne.

Les mer og send inn svar på Rindal kommunes hjemmeside

Svar gjerne innen 15. desember. Takk for at du bidrar til kartlegginga!

Powered by Labrador CMS