Rindal kommune melder:

Kommunevåpenet til Rindal kommune. Ei gul ordførerklubbe på grønn bunn.

Bedrifter i Rindal kan søke om tilskudd til sommerjobb for ungdom

Rindal kommune søker også i 2024 fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for ti ungdommer. Inntil fem av disse får jobb i kommunens omsorgstjenester, resten i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber. Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen fredag 1. mars.

Les mer på Rindal kommune sin hjemmeside

Powered by Labrador CMS