Rindal får ikke Trøndelags-takst innenfor eget fylke med Fram sine bussruter

En buss

33% økning i billett­prisene over natta – Slik kan vi ikke ha det!

Publisert Sist oppdatert

Busselskapet Fram endret sine busstakster fra 1. november. Dette har ført til rimeligere billettpriser for de fleste bussreiser i Møre og Romsdal, men også et stort prishopp på reiser over fylkesgrensa. Dette rammer særlig de som tar buss i retning Trondheim fra Rindal og fra gamle Halsa. Disse områdene er plassert i en takstsone i Møre og Romsdal, og får dermed ikke Trøndelags-takst på billetten.

Prishoppet kommer som følge av en ny soneinndeling i Møre og Romsdal. Kontraktene på det fylkeskryssende tilbudet eies av Møre og Romsdal fylkeskommune, som driver busselskapet Fram. I og med at det kun er Fram sine bussruter som går gjennom Rindal, så regnes Rindal i denne sammenhengen fortsatt som en del av Møre og Romsdal. Både Rindal og gamle Halsa kommune ligger inne i sonen "Nordre Nordmøre", sammen med Surnadal, Sunndal, Aure og Smøla. Det ser ut til at alle innenfor denne sonen betaler nøyaktig samme takst for en bussbillett til Trondheim, tross svært store variasjoner i avstand og reisetid.

Havner mellom to stoler

De nye sonene medfører at de aller fleste busspassasjerer nå reiser billigere enn før innad i Møre og Romsdal, men de gunstige takstsonene slutter på fylkesgrensa. Idet man passerer fylkesgrensa øker taksten voldsomt. Busspassasjerer fra Rindal har ikke tilgang til Trøndelags-takst innenfor eget fylke når de reiser med Fram sine ruter. De som reiser fra Rindal havner dermed "mellom to stoler", og får en kraftig øking i billettprisen på ruter i retning Trondheim. 

Prisendringene får ikke like stort utslag for de som reiser på en lengre strekning i Møre og Romsdal før de passerer grensa til Trøndelag, f.eks. strekningen Kristiansund - Trondheim. Disse får en betydelig reduksjon i prisen for den første delen av reisa, innad i Møre og Romsdal, og da blir det ikke like merkbart at man må betale mer enn før for siste del av reisa, mellom fylkesgrensa og Trondheim.

Passasjerer fra Sunndalsøra, som nå er i samme takstsone som Rindal, har fått en rimeligere billettpris til Trondheim enn de hadde før. Tidligere måtte man betale mye mer for en bussbillett til Trondheim fra Sunndal enn fra Rindal, fordi avstanden er mye større, men nå er billettprisen altså den samme fra Sunndal som fra Rindal.

De som reiser fra Rindal i retning Møre har fått reduksjon i prisen, siden Rindal er plassert innenfor sonene i Møre og Romsdal. Men det er liten tvil om at de aller fleste som tar buss fra Rindal reiser i retning Trondheim, så endringen i takstsystemet slår negativt ut for de aller fleste rindalinger som reiser med buss.

– Tanken er god, men...

Mildrid Kattem Aune understreker at tanken med forenkling av takstsystemet og prisreduksjon for de fleste er god, men hun synes det er helt uakseptabelt at prisene øker så mye for områdene som ligger nærmest Trondheim. Hun påpeker at fylkeskommunene har et ansvar for å sørge for god kollektivtransport i hele landet. Da må fylkene samarbeide om å få til et best mulig kollektivtilbud for alle, mener hun.

Kunne ikke tro det!

Ordføreren forteller at kommunen ble gjort oppmerksom på dette problemet for få uker siden. De nye prisene fra Rindal i retning Trondheim som da var bestemt var så høye at alle trodde at de måtte være feil. De nye tabellene viste at prisen på en vanlig bussbillett fra Rindal sentrum til Trondheim ville øke fra 217 kroner til 394 kroner over natta fra 31. oktober til 1. november - en prisøkning på over 81 %. 

I sonen som Rindal ligger i er "grunnprisen" på 44 kroner, og så kom et påslag på 350 kroner i tillegg, for strekningen mellom fylkesgrensa og Trondheim.

Fikk redusert prisen litt

Rindal kommune tok da kontakt med både Fram og Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen rabatterte prisen noe, og prisen gikk ned til 289 kroner på strekningen. Men dette er fortsatt en svært høy prisøkning, på 72 kroner, tilsvarende over 33 % økning

Dette er fortsatt en alt for høy pris, synes ordføreren. Men Møre og Romsdal fylkeskommune vil ikke strekke seg lenger. For å få en ytterligere prisreduksjon må Trøndelag fylkeskommune kompensere for mellomlegget, og da må det først legges inn i Trøndelag fylkeskommune sitt budsjett. Dermed ser det ut til at rindalingene må leve med den nåværende prisen ut året. Målet er å få redusert prisene fra nyttår, med kompensasjon fra Trøndelag, helst ned til samme prisnivå som i oktober, eller lavere.

Priseksempler (alle priser er for en enkeltbillett for voksen):

Buss til Møre og Romsdal: 

Rindal – Ålesund: Distanse 220 km - 5,5 time reisetid (inkludert to ferjer). Kr 176,-
Rindal – Volda: Distanse 270 km - 6,5 timer reisetid (inkludert tre ferjer). Kr 221,-

Innen Atb sine soner i Trøndelag:

Røros  – Trondheim: Distanse 150 km - 2,5 timer reisetid. Kr 149,-

Rindal sine nye busspriser:

Rindal – Trondheim: Distanse 100 km - 1,5 time reisetid. Kr 289,-

Et annet eksempel er at en honnørbillett fra Rindal til Orkanger har økt fra 66 kroner til 109 kr. Også det er en veldig stor prisøkning.

Fritatt for påstigningsgebyr inntil videre

Etter omleggingen av takstsystemet er det inntil videre ikke mulig å bestille bussbillett på nett eller i Fram-appen for de som skal reise over fylkesgrensa. Så lenge bestillingsløsningen på nett/i app ikke fungerer så må alle betale billett ved påstigning på bussen. De passasjerene dette gjelder er i denne perioden fritatt fra å betale påstigningsgebyret på 20 kr. Påstigningsgebyret må man normalt betale når man går på bussen uten forhåndsbestilt billett.

Forhandlinger om samarbeidsavtale førte ikke fram

Ordføreren forteller at ved overføring av Rindal og Halsa kommuner til Trøndelag i 2019 og 2020 ble det gjort forsøk på å få til en samarbeidsavtale mellom AtB og Møre og Romsdal fylkeskommune, for å få på plass «trøndertakst» for rute 905 Fram-express mellom Molde/Kristiansund og Trondheim. Forsøket førte ikke frem til en avtale som kunne dekke fylkeskryssende tilbud, men en avtale som var begrenset til kompensasjon for skoleskyss i de to kommunene.

Arbeidet med å få til en likestilling innenfor takstsonene har ikke kommet videre siden den gang, men problemstillingen kom opp igjen nå, i forbindelse med omlegging av takstsonene i Møre og Romsdal, sier ordføreren.

Jobber for mer like priser i Trøndelag 

Hun forteller at Rindal kommune er i god dialog med Trøndelag fylkeskommune, og med Guri Heggem som er medlem i hovedutvalg for samferdsel, om denne saken. 

Mildrid Kattem Aune

– Vi opplever stor velvilje fra fylkeskommunen. De ser også at det ikke kan fortsette slik, sier Aune.

Fylkeskommunen jobber for et ganske likelydende takstsystem innad i Trøndelag, og for et billigere takstsystem i hele fylket. Mildrid Kattem Aune håper derfor at en kompensasjonsordning vil være på plass til nyttår. Hun mener at Rindal burde kunne sammenlignes med for eksempel Røros, med en billett-takst på samme nivå som ei reise fra Røros til Trondheim.

– Det er viktig for oss at vi på kort sikt får en ordning hvor Trøndelag fylkeskommune kompenserer for prisøkningen som kom fra 1. november, og får det inn i budsjettet for neste år. Det er også viktig å arbeide med å få ned prisene ytterligere og få til en lik Trøndelags-takst, sier ordføreren.

Hun påpeker at med de nåværende prisene vil det være betydelig billigere å kjøre bil enn å ta buss, hvis man er to personer som skal fra Rindal til Trondheim.

Miljøpakke i Trøndelag

Fra nyttår innføres en miljøpakke i Trøndelag, der utvidelse av sonene vil gi rimeligere busspriser for mange, blant annet fra Orkland til Trondheim. Men slik planen er nå så vil ikke rindalingene kunne nyte godt av denne prisreduksjonen uten å kjøre til bil Orkland og ta buss derfra. 

– Det blir for dumt! Vi må kunne ta buss fra der vi er. Vi skal jo jobbe for å bruke mer kollektivtransport, så det er viktig å legge til rette for det. Det blir bare færre parkeringsplasser i Trondheim, og gradvis dyrere å kjøre bil inn til sentrum av byen. Da trenger vi et bedre kollektivtilbud, ikke minst også med tanke på miljøet, sier Aune. 

Vil ha lavere priser og flere bussavganger

Kollektivtransport er et av temaene som kommunen jobber med i Bygdevekst-prosjektet. Kommunen har blant annet fått innspill om at folk ønsker seg noen flere bussavganger på helg. Ordføreren lover at kommunen vil jobbe både for lavere priser og flere bussavganger, men nå i første omgang altså prisene.

– Det viktigste nå er å holde fokus på dette, og vise hvor store forskjeller det er i prisene innad i fylket. Vi må jobbe for at prisene skal bli like, og at de blir lavere. Og da skal vi bruke bussen mer, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS