En hjørnestein

Hedersmann får hederspris

Rindal Idrettsråd har utnevnt Oddbjørn Heggem, Rindal IL til Årets ildsjel fra Rindal i 2020. Mandag fikk han overrakt blomster av lederen for idrettsrådet, Lars Olav Lund, som et første tegn på utmerkelsen.

Publisert Sist oppdatert

Årets ildsjel i Rindal har sittet i hovedstyret i gamle Rindal IL, IK Rindals-Troll og det nye Rindal IL etter sammenslåing av flere klubber i 2013 i tilsammen 24 år. Nå er han medlem av valgkomiteen.

I tillegg har han i denne tida vært avdelingsleder for både fotball i gamle Rindal IL og ski og friidrett i IK Rindals-Troll, for hos Oddbjørn Heggem snakker vi om stor bredde i interessefelt og aktivitetsområde!

Opplagt ildsjel på Tørsåslødag
Opplagt ildsjel på Tørsåslødag

Oddbjørn har også vært meget sentral i ei rekke av de større arrangementa til idrettslaget i mange år, spesielt innen ski og friidrett. Her nevner vi Nordmarksløpet, Rindalsrennet, Lina Roindt, Trollheimsløpet og Sildballfestivalen, som han var opphavet til.

Sildball serveres i lange baner i Rindal under den årlige sildballfestivalen.
Sildball serveres i lange baner i Rindal under den årlige sildballfestivalen.

Han har også vært en nøkkelperson for Rindal sin deltagelse i det årlige St. Olavsloppet (Trondheim - Åre), hvor han har deltatt siden 1989 og vært koordinator og lagsansvarlig siden 1995. Rindal IL har deltatt med 3-4 lag og over 100 løpere gjennom flere år, et unikt bidrag for breddeidretten!

Han har også satt opp utallige komitelister for basarer og har vært i spissen for klubbens medlemsfester gjennom flere tiår og bidratt med tekster både til sketsjer og viser.

Oddbjørn er også mannen bak pizzalotteriet, som har vært en årlig begivenhet siden på 80-tallet og er en god inntektskilde for idrettslaget.

Sildballgeneralen Oddbjørn
Sildballgeneralen Oddbjørn
Oddbjørn med plakett etter å ha gått Rindølrennet 30 ganger.
Oddbjørn med plakett etter å ha gått Rindølrennet 30 ganger.

Årets ildsjel

Trøndelag idrettskrets kommer til å markere ildsjelene sine under Hederskvelden fredag 30.10.2020, men det blir på en annen måte i år pga korona-viruset:

"Idrettens Hederskveld 2020 blir digital. Vi skal ha lokal utdeling av Ildsjel-statuetter, vi får hjelp av ordførere til dette. Alt blir overført «live» i et stort TEAMS-møte. Møtet blir selvsagt åpent for alle som har lyst til å delta.

Det vi også bli ei lokal markering, der ordføreren foretar selve utdelinga av prisen til Årets ildsjel i Rindal, sier Lars Olav Lund, leder i Rindal idrettsråd

- Oddbjørn er en "hjørnestein" i klubben, sier Lars Olav Lund, - og han mottok så fortjent Sigurd Røens Idrettspris i 2017.

Underholderen
Underholderen

Underholderen Oddbjørn Heggem: Torshall, mai 2012, fest til inntekt for stolheis i Torshall

Der overrakte Oddbjørn Heggem 1500 kroner fra salg av kassetten «Putre Puff» med «Labbetaran» utgitt for akkurat 30 år sida. Denne kassetten hadde et salg på 12 000 kroner for 30 år sida! Den inneholder tekster av Jon Langli og Oddbjørn Heggem, og Oddbjørn framførte noen av disse og andre muntre dikt han har skrevet.

Trollheimsporten gratulerer Årets ildsjel i Rindal 2020!