ANNONSE:

Bilde av Haraldhøtta på Tiursåsen i Åsan, blir motiv på årets Fjelltrimmenkrus.
Bilde av Haraldhøtta på Tiursåsen i Åsan, blir motiv på årets Fjelltrimmenkrus.

Fjelltrimmen i Rindal

Melding fra Turstigruppa Rindal IL: Husk registrering av Fjelltrimmen.

Har du husket å registrere din deltagelse i Fjelltrimmen?

Er du en flittig bruker av de merka stiene, gapahukene eller skihytta, men ikke en samler av fjelltrimmenkrusen?

Da kan du støtte Turstigruppas arbeid, ved å registrere din deltagelse, men velge bort kruset. Alt vårt arbeide er gjort på dugnad, men det er likevel kostnader med merking og oppgradering av stier og turmål, så vi setter pris på alle bidrag.

Selv om du ikke samler på fjelltrimmenkrusene, kan du støtte Turstigruppas arbeid ved å registrere deg.
Selv om du ikke samler på fjelltrimmenkrusene, kan du støtte Turstigruppas arbeid ved å registrere deg.

Registrering på nett, følg denne linken:http://www.rindalil.no/turstigruppa.281907.no.html

For de som ønsker det kan registreringskortet leveres på Rindal IL sitt kontor på Øvre Dalen.Innbetaling gjøres til bankkontonr: 4111.08.02879 eller Vippsnr. 139451

For de som ønsker det kan registreringskortet også sendes til: Turstigruppa Rindal IL, postboks 88, 6659 Rindal

Innbetaling gjøres til bankkontonr: 4111.08.02879 eller Vippsnr. 139451 Frist for registrering er 1. desember 2020.

Det nyeste turmålet, Haraldhøtta, var med for første gang i 2019. Dugnadsgjengen har denne høsten renovert Haraldhøtta utvendig og satt inn nye vindu og ny dør. Det er også bestilt ny ovn, som er lovet levert på nyåret. Til neste sommer er det planer om å lage en gapahuk med plattinger og bålplass ved hytta.

Dugnadsgjengen som har lagt ned mange dugnadstimer på Igltjønna Skistadione, har stått for restaurering av Haraldhøtta.
Dugnadsgjengen som har lagt ned mange dugnadstimer på Igltjønna Skistadione, har stått for restaurering av Haraldhøtta.
Nye vindu er satt inn i Haraldhøtta mot sør, og gir utsikt til Trollheimen.
Nye vindu er satt inn i Haraldhøtta mot sør, og gir utsikt til Trollheimen.
Nye vindu og ny dør på Haralhøtta.
Nye vindu og ny dør på Haralhøtta.

Turstigruppa i Rindal IL