Nye søppeldunker
Nye søppeldunker

Mer sortering og nye dunker i Surnadal

Mer sortering og nye dunker i Surnadal

I slutten av august får innbyggerne i Surnadal levert ut to nye avfallsdunker, en til matavfall og en til glass- og metallemballasje. ReMidt IKS innfører nå ny kildesorteringsordning, med sortering av fem avfallstyper.

Dagens ordning består av dunk til papp/papir, sekk til plastemballasje og dunk til restavfall. Nå skal innbyggerne i Surnadal kildesortere mer avfall hjemme. I dag går alt matavfall i restavfallet, og benyttes kun til varmeproduksjon. Det er lite bærekraftig. Nå skal matavfallet fra hus og hytter i Surnadal i stedet bli til miljøvennlig biogass og biogjødsel. Glass- og metallemballasje har man hittil blitt nødt til å ta med seg til felles returpunkt, men nå skal det bli enklere å bli kvitt dette også: i egen dunk hjemme. All erfaring tilsier at det gir mer sortering og tilsvarende reduksjon i restavfallet.

Glass- og metallemballasje er en ressurs som gjenvinnes til nye produkter når de er sortert slik de skal. På den måten tar vi vare på avfallet som en ressurs og råstoff i ny produksjon. Det er det samme som skjer med papp/papir og plastemballasje i dag.

Mer kildesortering er både et nasjonalt og internasjonalt krav, og altså ikke noe ReMidt kan velge å ikke innføre. Imidlertid er det mulig for innbyggerne å redusere antallet dunker de har utenfor huset eller i gata si:

Om du driver med hjemmekompostering og har deltatt på kurs gjennom Remidt, får du ikke dunk for matavfall - da tar du hånd om matavfallet selv i egen kompostbinge. Det gir 15% rabatt på renovasjonsgebyret.

Om du kan gå sammen med naboen om å dele på dunkene - altså at man i stedet for til sammen åtte mindre dunker får fire som er litt større, vil det bli gitt ytterligere 15 prosent rabatt på renovasjonsgebyret. Det kan gjerne være flere enn to naboer som samarbeider også - og da vil alle få rabatt.

Etter at matavfallet er sortert ut fra restavfallet, vil det bli behov for å hente restavfall sjeldnere enn i dag. I de fleste tilfeller er det matavfall som gir vond lukt fra restavfallet når det blir stående lenge, så det problemet vil i stor grad ikke eksistere. Med bedre sortering av matavfall og glass- og metallemballasje, i tillegg til litt mer fokus på å sortere mer plastemballasje og papp/papir, vil andelen restavfall i gjennomsnitt halveres.

Den nye ordningen legger opp til at innbyggerne selv kan være med å påvirke sitt eget renovasjonsgebyr. Siden det er restavfall som er mest kostbart å bli kvitt, og som også er miljøverstingen blant denne typen avfall, er gebyrene knyttet til hvor stor restavfallsdunk du trenger. Du har mulighet til å ha større dunker på de andre avfallstypene, uten at det gjør en forskjell i renovasjonsgebyret.

Alle huseiere vil få mer informasjon om hvordan det går an å starte hjemmekompostering, hvordan man skal gå fram for å dele dunker med naboen og hvilken størrelse som er ønskelig på restavallsdunken. Dette vil både komme som sms og i postkassen.

ReMidt IKS er lovpålagt å drive til selvkost. Det betyr at innbyggerne i Surnadal skal betale det tjenestene koster å drive, verken mer eller mindre. Inkludert i tjenestetilbudet er også fri levering ved gjenvinningsstasjonene og avfallstaxi hjem inntil to ganger hvert år.