Gang- og sykkelvei gjennom Vindøla og Røv:

Fra venstre: Markus Aune, Håkon Aune, Roar Aune og Erik Moen
Fra venstre: Markus Aune, Håkon Aune, Roar Aune og Erik Moen

– Kom i gang!

Det er oppfordringen fra Erik Moen og beboerne langs fylkesveg 65 på Røv og Vindøla. Moen sitter i hovedutvalg for miljø, areal og teknikk i Surnadal for Miljøpartiet de grønne. Han mener det er på høy tid at prosjektet med gang- og sykkelveg Vindøla til Røv blir realisert.

Publisert Sist oppdatert

Gang- og sykkelveg sto på førsteplass på fylkes prioriteringslisten, men står no som nummer to.

På et folkemøte på Mo skole med Vegvesnet og representant fra samferdeselskomiteen i 2015, ble det bestemt at det skulle bygges gang- og sykkelveg gjennom Røv og Vindøla. Det ble bevilget 42,5 millioner til formålet.

Ved nærmere ettersyn viste det seg at dette ikke ville være nok, både på grunn av dårlige grunnforhold, og at brua som skulle bygges ble kostbar.

-Så kom det lovnad om at den trafikkfarlige bakketoppen øst for Røv Mølle skulle bli senket. Vi fikk besøk av to representanter fra samferdselutvalget Litt senere kom kontrabeskjed; det var ikke nok penger. Om kommunen likevel krevde å få retta opp bakketoppen, måtte gang- og sykkelvegen utsettes på ubestemt tid, sier Moen

Slik det er i dag, er innstillingen fra fylket å sette i gang byggingen våren 2022. Byggeperioden er stipulert til 5 kvartaler, og gangveien blir dermed ikke ferdig før høsten 2023.

Erik Moen mener imidlertid at nå har de ventet lenge nok. Tålmodigheten til lokalbefolkningen er slutt. Det er på høy tid at byggingen kommer i gang.

-Jeg mener alt er klart, og at det er nesten bare å sende inn anbudspapirene, sier Moen. Grunnavståelsene er i orden, og vi forventer at byggingen kommer igang i høst, og at gang- og sykkelvegen blir ferdig før skolestart i 2022.

Det hele skal avgjøres i fylkets samferdselskomite onsdag.

-Jeg kan ikke garantere det, men jeg håper og tror vi har flertall, sier Moen.

Han forteller at grendalaget og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Mo skule kommer til å sende skriv til fylket for å uttrykke sin mening om saken.

Ekkelt å krysse vegen

To som gleder seg en tryggere veg, er 10-åringen Håkon Aune og storebror Markus på 12.

-Det er ekkelt å krysse vegen ved Røvsbrua, er de to enige om. Brua ligger i en sving, og når de skal sykle til skolen, må de krysse vegen før brua. Dermed må de kjøre imot kjøreretningen ett stykke.

-Det er farlig, men det er det minst farlige alternativet, sier pappa Roar Aune. Å krysse vegen rett ved brua er uaktuelt.

Håkon skal begynne på ungdomsskolen neste år, så han får nok ikke nytte av gang- og sykkelvegen som skoleveg.

-En gangveg hadde vært bra sjøl om en ikke skal på skolen, mener han. Når brødrene skal besøke kamerater lengre ned, må de kjøres. Foreldrene tør ikke la dem sykle til Holtamoen eller Høgmoen.

Svingen før Røv er også farlig, så de som bor lenger ned må forsere enda en farlig strekning.

- Ingen tør å sykle i innersvingen der, sier Roar Aune. Også der må de sykle mot kjøreretningen, men der har de i alle fall mulighet til å velte seg utfor vegen på nedsida av vegen om noe skulle skje.

Kommunen er enig

Håvard Stensønes fra Surnadal kommune er helt enig i at det tar for lang tid før byggeprosessen er i gang.

-Dette ligger jo til fylket, men etter det vi forstår skal det meste av grunnarbeidet være gjort allerede. Det overrasker meg at det skal brukes et år på ytterligere forberedelser, sier Stensønes.

Intensjonen er å bruke 2021 på å bestemme seg for entreprenør, og at byggingen skal starte i 2022.

-Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak for fylkesveg 65, ikke minst for de som bor på Røv og i byggefeltene Holtamoen og Høgmoen. Her er det viktig at de lokale politikerne i fylkets samferdselsutvalg bretter opp ermene og står på, mener Stensønes.