Rindal kommune med foreløpig regnskap for 2023

Økonomisjef Henning Andersen, Kommunedirektør Mons Otnes, og Ordfører Mildrid Kattem Aune.

– Et sterkt regnskaps­messig resultat og styrking av næringsfondet

Rindal kommune har avlagt regnskapet for 2023 med et sterkt regnskapsmessig resultat, etter at kommunen har jobbet med omstilling i driften over flere år. Det skriver Rindal kommune i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

– Årets regnskap viser at vi har jobbet godt med prosessene, og at vi nå tydelig begynner å se resultatet av det arbeidet som er lagt ned. Enhetene har levert et godt tjenestetilbud innenfor de rammene de er tildelt, sier kommunedirektør Mons Otnes og ordfører Mildrid Kattem Aune. 

Regnskapet for Rindal kommune viser en samlet omsetning (driftsinntekter) på 243 millioner kroner, og et netto driftsresultat på 5,1 millioner kroner. 

– Vi er svært tilfredse med at driftskostnadene ble lavere enn varslet, og at kommunens målsetning for netto driftsresultat innfris i 2023. Det gir kommunen et økonomisk handlingsrom som vi må ta med oss i de kommende årene, sier kommunedirektør Mons Otnes. 

Kommunen styrker disposisjonsfondet med 4,4 millioner kroner, og står dermed sterkere i møte med den omstillingen kommunen har planlagt og jobber med. Disposisjonsfondet er nå på 29 millioner kroner. Kommunen har de senere årene hatt en aktiv næringspolitikk, som fortsetter med Rindal inn i framtida og Bygdevekst-avtale. Regnskapet for 2023 viser en styrking av næringsfondet på hele 1,2 millioner kroner.

– Jeg er særdeles fornøyd med at vi i en tid med trange budsjett greier å styrke næringsfondet, sier ordfører Mildrid Kattem Aune. 

«Rindal inn i framtida» og Bygdevekst er viktige tiltak for Rindal kommune. Styrkingen av næringsfondet gjør at kommunen kan fortsette aktiv næringspolitikk. 

Som et ledd i « Rindal inn i framtida» har Rindal kommune valgt å satse på barn og unge. Regnskapet viser at tilretteleggingen av nytt hallgulv i Rindalshuset er levert innenfor budsjettrammen. Dette, sammen med gratis leie for barn og unge, sikrer et fortsatt godt og aktivt tilbud til barneidretten. 

– Samtidig ser vi at regnskapet for «Møtested ungdom» er godt innenfor budsjettrammen. Dette gjør at tilbudet som ungdommene får kan tilrettelegges og bli enda bedre i 2024, sier ordføreren og kommunedirektøren.

Selvkostregnskapet viser at gebyrinntektene godt dekker den driften som er planlagt, selv med vesentlige innvesteringer i vann og avløpsnettet. Dette gjør at kommunen er godt rustet fremover for å tilrettelegge for at flere av innbyggerne kan få tilgang til kommunalt vann og avløp uten å vesentlig øke gebyrsatsene.

Powered by Labrador CMS