Rindal Arbeiderparti og Rindal Høyre melder:

Martin Rise fra Rindal Arbeiderparti og Ola Bakk fra Rindal Høyre.

Rimeligere hallaktivitet for barn og unge i Rindal

Publisert Sist oppdatert

På siste driftsstyremøte i Rindal kommune ble følgende vedtatt etter et felles forslag fra Rindal Høyre og Rindal Arbeiderparti:

Fritak for organisert idrett i Rindalshuset for barn og unge under 16 år i regi av lag og foreninger som hører hjemme i Rindal.

Bakgrunnen for dette var at vi ønsker å satse på barnefamilier, vi vil beholde de som bor her i dag og ønsker nye velkommen til bygda vår. Da må vi som politikkere legge til rette for at de har det best mulig og at alle har muligheter til å delta på våre fritidsaktiviteter.

Vi forventer nå at idrettslag og foreninger setter ned sine aktivitetsavgifter for barn under 16 år.Powered by Labrador CMS