Politiet melder:

Hus tatt av jordras i Valsøyfjord - en person er bekreftet omkommet

Fredag kveld kl 19.33 meldte politiet på Twitter at et hus var tatt av ras i Valsøyfjord i Heim kommune. Alle nødetater rykket ut. Kl 22.57 meldte politiet at en person er bekreftet omkommet, mens de øvrige fem personene som var i huset blir tatt hånd om av helsevesenet.

Publisert Sist oppdatert

Raset har tatt en del av vegen ved ferjeleiet på Hennset, så E39 er stengt. Omkjøring er via fv65, Surnadal og Rindal.

NRK har fortløpende oppdateringer om raset. Følg med på nrk.no.

Trøndelag politidistrikt opplyser:

Oppdatering lørdag kl. 16:04: Politiet vil gjøre avhør av to av personer tett knyttet til familien som ble berørt av raset, hvorav en person var tilstede da raset gikk. Det er også planlagt å gjøre avhør av to anleggsarbeidere som var på jobb i tidsrommet raset gikk. Politiet har satt en etterforskningsleder på saken og opprettet pårørendekontakt. Politiet har også tett kontakt med Statens vegvesen i forbindelse med raset. Vegdirektøren har besluttet at det skal settes ned en ekstern ekspertgruppe som skal se på årsaksforholdet til raset. Målet er å - så godt det lar seg gjøre - komme fram til en årsak til raset. På nåværende tidspunkt sier Statens vegvesen at raset kan sees i sammenheng med mye nedbør, vegetasjon, fin sand og myr. I forbindelse med avhør av pårørende, jobbes det med status på skadeomfanget av de involverte i ulykken. Politiet har frigitt området og har per nå ikke mer informasjon i saken.

Oppdatering lørdag kl. 13:32: Ferjetrafikken er nå i gang igjen. Det er fortsatt usikkert hvor lenge veien blir sperret. Politiet er i ferd med å forlate stedet, som vil bli overgitt til kommunen.

Oppdatering lørdag kl. 11:20: Rasområdet er fortsatt sperret, med politi på stedet. Geologer vil gjøre undersøkelser i dag og vurdere om området er trygt. Politiet er kjent med at det er gjort gravearbeider i nærheten av rasområdet, men har ingen holdepunkter for å fastslå at dette er årsaken. Kriminalteknikere fra politiet vil også gjøre undersøkelser i løpet av dagen. Inntil videre er E39 stengt av Statens vegvesen. Det vil foreligge mer informasjon om åpning av vei og fergeleie etter et møte mellom SVV og geoteknikere senere i dag. Når det gjelder helsetilstand på de fem personene som overlevde raset, er politiet ikke kjent med at noen er livstruende skadd. Det henvises til helsevesenet for flere opplysninger. Etterforskningen av saken er overført fra operasjonssentralen til Orkdal politistasjonsdistrikt. Politiet har per nå ikke mer informasjon i saken og venter på svar fra undersøkelsene. Dette kan ta noe tid.

Oppdatering kl. 23:36: Politiet har sperret av området og vil ha en patrulje på stedet, i utgangspunktet frem til i lørdag morgen. Det har vært et krevende redningsarbeid i samarbeid med brannvesenet og andre aktører. Huset er delvis knust, og det er jord og leire inne i huset. Av seks berørte personer i huset, er en person bekreftet omkommet. De fem andre personene er tatt hånd om av helsevesenet. Politiet har ingen opplysninger å dele om helsetilstand. Politiet og andre instanser vil starte undersøkelser lørdag for å forsøke å avdekke årsaken til raset. Det er forventet at dette vil ta noe tid. Politiet har ingen flere opplysninger å dele utover natten.

Oppdatert fredag kl. 22:57: En eldre person er bekreftet omkommet etter raset i Heim kommune. De øvrige fem personene blir tatt hånd om av helsevesenet.

Oppdatert fredag kl. 22:23: Alle seks personene i huset som ble berørt av ras, er nå gjort rede for og tatt ut av huset. Politiet vil komme tilbake med mer informasjon om tilstand. Politiet vil være tilstede ved rasstedet med ressurser utover natten.

Oppdatert fredag kl. 21:55: Nødetatene jobber fortsatt med å få ut de siste to personene fra huset som er berørt av raset. De fire personene som er ute av huset, blir ivaretatt av helse. Sivilforsvaret er på vei med støtte til logistikk og lys.

Fredag kl 21.13: Operasjonssentralen har ikke kapasitet til å svare media nå. Politiet jobber nå med å lokalisere alle personer i huset som er berørt av raset.

Politiet ble i dag kl. 19:14 varslet om at det hadde gått et ras i Valsøyfjord i Heim kommune.

Raset er ca. 200 meter langt og 20 meter bredt.

Politi, brannvesen og helse er på stedet, og innsatsleders kommandoplass (ILKO) er etablert. Fire personer er tatt hånd av helse og politiet jobber med å få oversikt over stedet. Politiet har fått melding om at det er ytterligere to personer igjen i huset, som det jobbes med å lokalisere.

Brannvesenet er på vei med søk og redningsgruppe (USAR) og politiet med hundeekvipasje. Beredskapssjef i Heim kommune er varslet og geolog er på vei.

E 39 er stengt. Veitrafikksentralen er varslet og iverksetter omkjøring og omskilting.

NRK skriver at redningsmannskapene tok seg inn i huset og redda ei lita jente.

Powered by Labrador CMS