En NAF-maskot, en løve, som deler ut trafikksikkerhetsmateriell.

Norges Automobil-Forbund fyller 100 år

NAF, som er Nordens største interesseorganisasjon, ble stiftet i 1924 og feirer hundreårsjubileum 21. mai 2024. 

– I alle år har det lokale engasjementet vært en del av NAF, sier Hallvard Vermøy, i lokalavdeling NAF avdeling Indre Nordmøre.

I 1924 ble NAF stiftet, og allerede året etter ble den første lokale NAF-avdelingen opprettet. I dag er medlemstallet nær 500 000 på landsbasis, og hver fjerde bileier er medlem av NAF.

NAF avdeling Indre Nordmøre ble stiftet i 1932, og dekker kommunene Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Organisasjon med 1600 frivillige

– Det lokale arbeidet er en viktig grunn til at NAF har vokst til en organisasjon med forgreininger til hvert et nes og trange dal i vårt vidstrakte og mangfoldige land. Engasjementet for lokalmiljøet er like sterkt i dag som for hundre år siden, sier Tor Arne Litlere, president i NAF.

Med rundt 1600 frivillige og 67 lokalavdelinger i det ganske land har NAF en sterk lokal tilknytning. I tillegg har vi 27 NAF MC-klubber – og med 16.000 MC-medlemmer er NAF også blitt Norges desidert største medlemsorganisasjon for motorsyklister.

Lokalt arbeid i en ny tid

Den lokale tilstedeværelsen har alltid vært viktig i NAF. Allerede i 1925 ryddet NAF-medlemmer busker og kratt langs veiene og satte opp veiskilt. Nå har NAF en særskilt satsning på trygge skoleveier, trafikkopplæring, og drifter 27 øvingsbaner på oppdrag fra Statens vegvesen. 

Lokalt har NAF avdeling Indre Nordmøre satset på trafikksikkerhetsarbeid i skoler og barnehager. Lokal-avdelingen har de siste årene besøkt alle barnehager i sitt område, og delt ut refleksvester og annet materielle som brukes i trafikksikkerhetsarbeidet. De har også avholdt flere kurs for bilister over 65 år, der det er fokus på sikkerhet, nye trafikkbestemmelser og på spesielle utfordringer som kommer når man blir eldre trafikant.

– Det å være til stede i lokalmiljøet, møte folk og bidra med aktiviteter og politisk arbeid er like viktig nå som det var før i tiden, sier Tor Arne Litlere. 

– Sakene vi jobber med har endret seg med tiden, og vi favner bredere enn før. Nøkkelen til å overleve så lenge som organisasjon ligger i at vi hele tiden klarer å fornye oss. Jeg er stolt av hva organisasjonen og vårt lokale apparat får til. Det som er sikkert, er at NAF vil være der i de neste 100 årene også. Vi vil fortsette å jobbe for de veifarende, for tryggere, bedre veier, for dyktige, ansvarsfulle sjåfører, og for at de unge skal få tidlig trafikkopplæring, og kunne gå og sykle trygt til skolen.

Powered by Labrador CMS