Sprukket asfalt, med et NAF-merke ved siden av.
Fylkesveg i Lomundalen i Rindal.

Blir enda mer krevende å fjerne forfallet på veiene

NAF frykter at veiforfallet vil øke på grunn av fylkenes pressede økonomi. – Fylkene trenger en solid håndsrekning fra staten. Det får de ikke i revidert budsjett. Økonomien er presset, og forfallet på veiene kan øke om fylkene ikke får tilført mer midler, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Høy inflasjon og stigende renter er ikke bare en utfordring for folk flest. Også fylkene, som til sammen skal ta vare på 44 000 kilometer vei, kjenner på dyrtiden. Det viser en gjennomgang NAF har tatt av flere av fylkenes budsjetter for 2024. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen ikke prioritert å styrke fylkesveiene. Dette skriver NAF i en pressemelding.

– De fleste fylkene sitter med et etterslep på vedlikehold i milliard-klassen. Bare for å hindre økt forfall på fylkesveiene år for år trengs det minst 1,5 milliarder kroner ekstra i året, sier Handagard. – Det må satses år for år og i hvert eneste budsjett for å bli kvitt forfallet, sier hun.

Én milliard i året, etterslep på 100 milliarder

I Nasjonal transportplan som er til behandling i Stortinget, foreslår regjeringen å gi fylkene 1 milliard mer i året de neste seks årene. Deretter skal fylkene få 1,6 milliarder i neste seksårsperiode.

– Det er ikke nok. Vi ser at flere fylker peker på at budsjettarbeidet er krevende. Vi frykter at veiene kan bli en salderingspost i en tid hvor økonomien i fylkene er under press, sier Handagard.

Samtidig er det ingen tvil om at fylkene anerkjenner den alvorlige tilstanden veinettet er i. Til sammen er forfallet på fylkesveiene beregnet til over 100 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen. Men flere fylker har advart mot at det reelle tallet kan være høyere. I tillegg trenger fylkene 60 milliarder kroner for å sikre veiene mot skred og ras.

– En av de viktigste oppgavene fylkeskommunene har i dag er å sikre trygge veier. Men med budsjetter under press, kan det bli enda vanskeligere å fjerne forfallet i årene fremover. Midlene som foreslås i Nasjonal transportplan må økes. I tillegg burde altså fylkene fått økte midler allerede nå, sier Handagard. 

– En milliard ekstra i året er ikke nok til å stoppe forfallet og ta igjen etterslepet på skred- og rassikring.

Øk potten, og sikre at midlene øremerkes vei

Hun oppfordrer politikerne til å øke potten til fylkene når de nå behandler Nasjonal transportplan i Stortinget, og å sikre at midlene øremerkes vei.

- Vi forventer at partiene på Stortinget tar dette inn over seg når nasjonal transportplan skal behandles. Selv om rammene til fylkesvei økes noe, frykter vi det ikke er nok til å bremse forfallet, sier Handagard.

Powered by Labrador CMS