Pressemelding:

Jon Tronvoll i Retura Midt ser frem til nytt samarbeid med Talgø-konsernet.
Jon Tronvoll i Retura Midt ser frem til nytt samarbeid med Talgø-konsernet.

Talgø får ny samarbeidspartner for avfalls­håndtering

I Talgø jobbes det med miljøtiltak hver eneste dag. Bærekraftsprofilen vår påvirker alle deler av driften, ikke minst når det gjelder god håndtering av eget avfall. Nå er nok et skritt mot en grønnere hverdag tatt. Talgø og leverandør Retura Midt inngår avtale for avfallshåndtering som berører store deler av konsernet.

Avfallsavtale for flere Talgø-selskaper

Fra 1. juni 2023 tar Retura Midt AS over avfallshåndteringa til Talgø MøreTre, Talgø Bygg, Hageland i Surnadal, Byggmakker Surnadal og Byggmakker Tredal. Videre utvides avtalen til Byggmakker Bytås, Talgø Tradbo, Melby Snekkerverksted og Mork Snekkerverksted fra 1. september. Konsernets nord-liggende selskaper, Byggern Bindal og Talgø Agrobygg, innlemmes fortløpende. Dermed er store deler av Talgø-konsernet inkludert når ny prosess for avfallshåndtering danner et miljømessig løft i selskapenes driftsrutiner.

Nok et miljøtiltak for Talgø-konsernet

I tråd med Talgøs miljøprofil og Miljøfyrtårn-sertifikat, er håndtering og gjenbruk av eget avfall et viktig element i bærekraftig drift og grønn utvikling. Bygg- og anleggsvirksomhet, butikkdrift, produksjonen av MøreRoyal og andre trelastprodukter vil, som all annen næringsvirksomhet, også generere avfall og spillprodukter. Her har Talgø lagt lista høyt for å bidra mot det grønne skiftet, hvor spillprodukter ikke lenger ses på som avfall, men en ressurs som kan utnyttes. Da gjelder det ikke minst å ha miljømessige gode systemer, løsninger og samarbeidsavtaler på plass i konsernet.

Bevisstgjøring langs hele verdilinja

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. I Talgø genereres det spillprodukter med ulike håndteringsbehov. Konsernets varierte verdiskapning gir både ordinært driftsavfall i form av plast, papp og restavfall, i tillegg til treavfall fra trelastproduksjon og impregneringsanlegg, samt bygg- og anleggsvirksomhet.

– Det jobbes løpende med å finne best mulig systemer og nye løsninger for håndtering av avfall i selskapene våre, både med tanke på miljø, effektivitet og økonomi, sier Divisjonssjef i Talgø MøreTre, Elmer Talgø.

Elmer Talgø og Aleksander Talgø er godt fornøyd med den nye driftsavtalen for avfallshåndtering i Talgø-konsernet.
Elmer Talgø og Aleksander Talgø er godt fornøyd med den nye driftsavtalen for avfallshåndtering i Talgø-konsernet.

Bærekraft i Talgø

Retura Midt jobber for at det skal bli enklere å bidra til å løse morgendagens miljøutfordringer, og dermed bremse klimaendringene. Dette verdigrunnlaget sammenfaller godt med Talgø-konsernets bærekraftstrategi og løpende tiltak for en grønnere drift. Avfallsbransjen er viktige bidragsytere for å nå klimamålene som EU og Norge har satt, og ofte kan små grep utgjøre store forskjeller og gevinster.

Retura Midt – lokale spesialister på avfall

Retura Midt tilbyr gode og miljøvennlige avfallsløsninger for både private og offentlige aktører, og leverer ulike avfallstjenester i 18 kommuner i Midt-Norge. Bedriften teller 16 ansatte, har hovedkontor på Orkanger, samt avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. Selskapet er en del av den landsomfattende Retura-kjeden med 24 avdelinger og flere hundre ansatte over hele Norge.

– Retura Midt takker Talgø for tilliten og ser frem til å bli ny samarbeidspartner på avfallshåndtering. Vi skal bidra til at Talgø blir fremst på bærekraftige avfallsløsninger, fokus på ombruk og materialgjenvinning av avfall. Avfall regnes ikke lenger som avfall, men en råvare som har verdi, sier Jon Tronvoll i Retura Midt.

– Avfall regnes ikke lenger som avfall, men en råvare som har verdi, sier Jon Tronvoll i Retura Midt.
– Avfall regnes ikke lenger som avfall, men en råvare som har verdi, sier Jon Tronvoll i Retura Midt.

Takker for godt samarbeid

Talgø har over flere år hatt et nært samarbeid og gode utviklingsprosjekter med Franzefoss og senere Ottem Gjenvinning, der deler av samarbeidet også nå vil videreføres i lokale markeder. Talgø takker for det gode samarbeidet og det gode bidraget Ottem Gjenvinning har levert tilknyttet Talgøs avfallssystemer.

Powered by Labrador CMS