Fortsatt vekst for Surnadal Transport AS

– Størrelsen har mye å si i transportbranjen, sier Atle Norli, daglig leder i Surnadal Transport AS.

Overtar transport­selskapet Hoston AS på Orkanger

Surnadal Transport AS og transportselskapet Hoston AS på Orkanger har ved flere anledninger hatt samtaler om å inngå et tettere samarbeid. Nå har de blitt enige om at Surnadal transport overtar 80 prosent av aksjene i Hoston AS. Dette skriver de to transportselskapene i ei pressemelding onsdag.

Publisert

Bakgrunnen for oppkjøpet er at Surnadal Transport AS har stor trafikk gjennom dalføret, og at selskapet ønsker derfor å ha en tilstedeværelse på Orkanger for å ta del i den kommende industriutviklingen i denne regionen, heter det i pressemeldingen, som er underskrevet av Atle Norli, daglig leder i Surnadal transport, og Idar Hoston i Hoston AS. 

Overtar 80 prosent

De to transportselskapene har gjennom flere samtaler og møter funnet frem til at man vil ha synergier ved å samkjøre selskapenes aktiviteter, og at man gjennom et forpliktende eierskap vil ha større mulighet for å lykkes. Partene har derfor blitt enige om at Surnadal Transport AS overtar 80 % av aksjene i Hoston AS, mens dagens eier Idar Hoston vil fortsette som aktiv eier med en eierandel på 20 %.

Hoston AS drifter i dag tre egne vogntog, og leier inn eksterne biler i tillegg ved behov. Hoston AS vil bli drevet videre som i dag, under navnet Sutra Hoston, mens ledelse og back-upfunksjoner vil bli overtatt av Surnadal Transport AS.

Styrke konkurransekraften

Planen fremover er å utvikle og bygge opp Hoston AS gradvis gjennom å øke aktiviteten, spesielt på container og spesialtransport, men også å være en lokal og regional aktør innen stykkgods- og partilastsegmentet. Surnadal Transport vil med dette bygge opp virksomheten rundt miljøtransport på Orkanger, sier Atle Norli til Trollheimsporten.

Transportbransjen er i en rivende utvikling, med stor konkurranse og stadig press på marginer og lønnsomhet. Ved å tilhøre en større enhet vil transportselskapene styrke konkurransekraften og posisjonere seg for fremtiden.

Kraftig vekst for Surnadal transport

Surnadal Transport AS har de siste årene bygd seg kraftig opp, og er i dag inne på eiersiden i Dybvad Transport AS, Toten Transport AS, Trondheimsterminalen AS med datterselskapet Trønderfrakt AS.

Surnadal Transport AS har i dag en konsernomsetning på 460 millioner, og drifter gjennom eget og deleide selskaper over 150 biler i segmentet godstransport, tømmertransport, asfalttransport og containertransport.

Atle Norli sier at Surnadal Transport ser behovet for utvikle seg utenfor Surnadalsregionen for å vokse, og selskapet har et mål om videre vekst. 

– Det stopper ikke med dette, vi har bare kommet skikkelig i siget, sier Norli, og fortsetter:

–Jeg mener at jo større vi bli, jo bedre og sikrere blir vi som transportpartner for kundene våre. Vi kan tilby et mye bredere sortiment, og bli mer attraktive for eksisterende og nye kunder. 

Størrelsen har mye å si i transportbranjen, når marginene er så små, påpeker Norli. Større volum og større aktivitet gir bedre utnyttelse av bilparken, som ikke minst er viktig i et miljøperspektiv. 

Han er tydelig på at det er en stor fordel å være etablert på flere steder i landet, og med flere typer transport. Man har større mulighet for å utnytte kapasiteten begge veier på rutene, få større last og redusere tomkjøring. Et solid selskap i ryggen gjør det også tryggere for bileierne å være en del av paraplyen. 

Og sist, men ikke minst: det er enklere for et stort selskap å forhandle fram gode innkjøpsavtaler, både når det gjelder innkjøp av materiell, lastebiler, drivstoff, forsikring mm. Alt dette har stor betydning, og bidrar til større marginer.

Powered by Labrador CMS