Pressemelding

Adm. banksjef Allan Troelsen
Adm. banksjef Allan Troelsen

Surnadal Sparebank – fremdeles positiv utvikling

Surnadal Sparebank har per 3. kvartal et resultat før skatt på 73,3 millioner kroner, mot 64,0 millioner kroner i på samme tidspunkt i 2019. Avkastningen på egenkapitalen er 9,5 % etter skatt. Bankens forretningskapital er nå på 8,6 milliarder kroner.

Publisert

– Vi får fremdeles mange nye kunder, som sammen med lave driftskostnader gir en god underliggende drift og et godt resultat. Effekten av koronasituasjonen har så langt preget banken i mindre grad enn tidligere antatt. Det er fremdeles stor usikkerhet om utviklingen av koronaen og hvilke konsekvenser den vil gi både for samfunnet, våre kunder og for banken. Vi har derfor i regnskapet satt av ekstra avsetninger for mulige tap på utlån fremover, kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

Innskuddene har økt med 408 millioner kroner hittil i år. Utlån har økt med 233 millioner, som gir et utlånsvolum på 7.377 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal.

– Styrene i SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank vedtok den 20. oktober en avtale om sammenslåing og er enige om sammen å bygge SpareBank 1 Nordmøre. Vi arbeider godt med forberedelsene frem mot møtene i generalforsamlingene den 24. november, der forslagene fra styrene skal behandles, avslutter Troelsen.