En mann står foran en PC
Ole J. Rugset.

På Nordmørsturné for å løse rekrutterings­utfordringen

Det er stadig mer krevende å rekruttere kritisk kompetanse. Nå legger Kristiansund og Nordmøre næringsforum (KNN) ut på turné med mål om å finne løsninger. Det skjer i nært samarbeid med både næringsliv og offentlig sektor, skriver KNN i en pressemelding.

- Skal vi finne gode løsninger på denne utfordringen, må vi lytte til næringslivet. Det er de som vet best hvor skoen trykker og hva de har behov for. Derfor starter vi nå et prosjekt der vi ønsker dialog om hvordan vi kan sikre nok arbeidskraft og kritisk kompetanse til Nordmøre, sier daglig leder i KNN, Ole J. Rugset.

Undersøkelsen Attraktive Nordmøre i regi av Kristiansund og Nordmøre næringsforum (KNN) viser at nær 20 prosent av 170 som deltok i undersøkelsen i stor grad har et udekket kompetansebehov. Hele 59 prosent oppgir at de i noen grad har et udekket kompetansebehov. Næringslivet sliter med å rekruttere arbeidskraft og enda mer med å rekruttere riktig kompetanse.

Som en del av prosjektet, skal KNN arrangere en rekke arbeidsmøter på Nordmøre der bedriftsledere, ordførere kommunedirektører, HR-ledere og kommunikasjonsledere blir invitert til å delta. Først ut er Averøy og Kristiansund og Tingvoll og Gjemnes. Turen går så videre til Smøla og Aure, før den avsluttes i Sunndal og Surnadal.

-Målet med samlingene er å få til en god deling av erfaringer og synspunkter, slik at vi sammen kan finne gode og langsiktige tiltak. Vi håper derfor at mange har anledning til å delta, fortsetter Rugset.

Den arbeidskraften som er vanskeligst å rekruttere, er de med fagbrev, teknisk kompetanse og ingeniørutdanning. KNN har satt i gang et arbeid for å se på hvordan privat og offentlig sektor kan samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å utdanne den kompetansen som Nordmørsregionen trenger fremover. Vi må også øke kunnskapen om arbeidslivet i regionen for å tiltrekke oss kompetanse utenifra.

-Rekrutteringsutfordringen er sammensatt. Mangelen på arbeidskraft kan henge sammen med alt fra tilgang på boliger til hvordan vi kommuniserer om arbeids- og studiemulighetene i regionen. Dette krever at vi tar flere virkemidler i bruk. Det er viktig å høre direkte fra de som opplever utfordringer med rekruttering hva de tror skal til for å rekruttere bedre, fortsetter Rugset.

Med seg på prosjektet har han nyansatte Cathrine Pryser, som selv har flyttet tilbake etter 37 år i Oslo. Pryser peker på at et kompetanseløft ikke kan overlates til bedriftene eller organisasjonene alene.

-Bedriftene på Nordmøre er i hovedsak små, med få ansatte. Skal vi lykkes med å rekruttere arbeidskraft og kritisk kompetanse, må vi i større grad samarbeide på tvers av sektorer og bransjer. Og det har vi alle forutsetninger for, understreker Pryser.

Næringsforeningene i Ålesundsregionen og Molde har i likhet med KNN igangsatt egne rekrutterings- og omdømmeprosjekter. Som en del av arbeidet, vil det være kontakt mellom prosjektene i de tre byregionene for å dele erfaringer.

Om KNN:
KNN er den største næringsforeningen på Nordmøre. Vi har totalt 340 medlemmer innen offentlig og privat sektor i regionen. Våre viktigste oppgaver er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo og flytte til. Vi skal fremme de kvalitetene Nordmøre har, vi skal løfe frem de viktige næringene i regionen, og vi skal være en aktiv stemme i alle saker av betydning.

Powered by Labrador CMS