Pressemelding:

Ber om at Statnett følger fylkets vedtak

Fylkesutvalget har nå sagt et klart nei til at Statnett skal selge regionalnettet i Møre og Romsdal til bare ett selskap.

– Det vil være uheldig om ikke denne klare oppfordringen følges opp av Statnett og nasjonale myndigheter, sier Knut Hansen i Nordmøre og Romsdal Regionalnett (NRR).

Hansen er styreleder i NRR, som eies av de fire energiselskapene Neas, Svorka, Rauma Energi og Sunndal Energi.

–Det såkalte 132 kV-nettet som Statnett skal selge, er kritisk infrastruktur. Det kan ikke bare selges som om det var hvilken som helst handelsvare. Dette er et politisk spørsmål. Hvordan dette løses, hvem som får kjøpe av Statnett, betyr mye både for bedrifter og privatpersoner, for verdiskapning og for hva husholdningene skal betale i nettleie framover.

Fylkesutvalget vil at Statnett deler regionalnettet mellom de naturlige regionale aktørene ved at det som ligger i sørfylket, selges til Mørenett, mens den delen av dette nettet som ligger i nordfylket, selges til Nordmøre og Romsdal Regionalnett (NRR).

Bakgrunnen for saken i fylkesutvalget er at Mørenett på Sunnmøre har inngått en intensjonsavtale med Statnett om kjøp av det regionale distribusjonsnettet i fylket (132 kV-nettet). Dette har både fylkespolitikerne og NRR advart kraftig mot. Siden i vinter har fylkeskommunen arbeidet med å finne andre løsninger, på oppdrag av Statnett.

– Vedtaket i fylkesutvalget er et veldig klart signal fra lokaldemokratiet til regjeringen. Vi legger til grunn at Statnett, som er statens eget instrument for å styre kraftnettet i Norge, respekterer slike politiske beslutninger. Og vi håper at ansvarlige politiske myndigheter følger opp denne prosessen i tråd med et fylkesutvalget nå har sagt. Det vil være uheldig Statnett selger regionalnettet i nordfylket til en aktør som verken har anlegg eller virksomhet her i vår del av Møre og Romsdal, sier Knut Hansen.

– Konsekvensene av et salg til Mørenett alene, er at halve fylket, Romsdal og Nordmøre, får titalls millioner i økt nettleie. Dessuten vil nettstrukturen bli enormt komplisert, og mange kunder vil få flere ekstra nettnivå å betale for og forholde seg til. Et delt salg er den beste løsningen for næringsliv og forbrukere i fylket. Det vil også legge best til rette for videre utvikling av dette kritisk viktige nettet.

NNR merker seg at fylket peker på en alternativ løsning, som er et regionalt nettselskap med flere eiere, blant dem fylkeskommunen, men at fylkesutvalget meget bestemt sier nei til at bare ett selskap, Mørenett, får kjøpe hele Statnett 132 kV-nett i fylket.

– Næringslivet er avhengig av krafttilgang og nettutvikling. Dersom ikke det nasjonale nivået følger opp den klare anmodningen fra regionens politikere, vil avstanden mellom de som bruker kraften og de som produserer og distribuerer den, øke kraftig. Den kan få uheldige konsekvenser for sentral infrastruktur som driftssikkerhet, oppetid og feilretting. Dette handler faktisk om vital infrastruktur i vår region. Det er ikke riktig at en slik stort, samfunnskritisk sak avgjøres administrativt. Dette er en viktig politisk sak, og nå har politikerne i Møre og Romsdal gitt klar beskjed om hva de mener, sier Knut Hansen.

Powered by Labrador CMS