Skaper solid grunnlag for videre vekst

Banksjef Magne Bjørnstad i Rindal Sparebank og daglig leder i Statera økonomi AS Jarle Hamnes ser fram til enda bedre samarbeid for å sikre lokalt eierskap.
Banksjef Magne Bjørnstad i Rindal Sparebank og daglig leder i Statera økonomi AS Jarle Hamnes ser fram til enda bedre samarbeid for å sikre lokalt eierskap.

Rindal Sparebank og Sunndal Sparebank går inn som eiere i to lokale regnskaps­foretak

Fredag formiddag kunngjorde Rindal Sparebank og Sunndal Sparebank at de går inn på eiersiden i Statera økonomi AS og Sunndal økonomitjenester AS. Målet er å slå sammen de to regnskapsfirmaene til ett, og å styrke posisjonen gjennom enda bedre samarbeid. Begge parter legger stor vekt på lokal tilstedeværelse, så alle de fire avdelingene til regnskapskontorene opprettholdes.

Publisert Sist oppdatert

Banksjef Magne Bjørnstad i Rindal sparebank forteller at partene startet en dialog for å se på mulighetene for samarbeid og medeierskap våren 2021. De har nå kommet fram til enighet, som resulterer i at bankene til sammen kjøper seg inn med mer enn 50 prosent i begge regnskapsforetakene. De to bankene har like eierandeler i begge selskapene. Bjørnstad understreker at resten av aksjene fortsatt vil eies av de ansatte selskapene.

Han forteller videre at planen er at Statera økonomi AS og Sunndal økonomitjenester AS skal slås sammen til ett selskap i løpet av første halvår 2022. Det nye selskapet med 18 ansatte vil bli en betydelig aktør i markedsområdet, som i dag er Rindal, Surnadal, Sunndal og Eidsvåg.

Sikrer lokalt eierskap

Partene slår fast at dette oppkjøpet vil sikre lokalt eierskap til lokale kompetansearbeidsplasser, og gir grunnlag for vekst i åra som kommer. En større organisasjon gir større samhandling og fleksibilitet på tvers av kontorene, og enda bedre utviklingsmuligheter for de ansatte gjennom større fagmiljø.

– Vi ønsker å spille hverandre gode, sier banksjef i Sunndal Sparebank Jonny Engdahl.

Daglig leder i Sunndal økonomitjenester Edvin Ole Røen og banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.
Daglig leder i Sunndal økonomitjenester Edvin Ole Røen og banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.

Edvin Ole Røen, som er daglig leder i Sunndal økonomitjenester, understreker at bankene ikke skal drive det nye regnskapsforetaket. Det blir et selvstyrt selskap, slik begge regnskapsforetakene er i dag.

– Det er viktig å presisere at vi driver bank og regnskapskontorene driver med regnskap. Men systemmessig integrering gjør at dette er rasjonelt for begge parter, sier Magne Bjørnstad, og fortsetter:

– Kundene i Statera og Sunndal økonomitjenester vil merke veldig lite til dette. Det blir de samme ansatte og de samme systemene, med det kan bli en viss integrering av systemer etter hvert.

Daglig leder Jarle Hamnes i Statera økonomi tilføyer at banker og regnskapsforetak i stor grad forholder seg til samme lovverk, og en økende del av regnskapskontoret sine kunder utfører en betydelig del av sine banktjenester gjennom sitt regnskapssystem. Den type integrasjon er med på å skape forbindelser mellom bank og regnskapssektoren.

Viktig rolle under pandemien

Jonny Engdahl påpeker at dystre spådommer de siste åra har sagt at behovet for regnskapsførere er på retur. Men det har vist seg å ikke stemme. Regnskapsførerens rolle har riktignok endret seg, men bransjen er i vekst, så det er tydelig at behovet for regnskapsførere absolutt er til stede. Mye av grunnen til det er det strenge lovverket for å drive bokføring.

Tidlig i korona-pandemien fikk regnskapskontorene en viktig rolle i rådgivningen av alle som søkte om støtte dekning av faste kostnader, påpeker Jarle Hamnes. Dette skapte økt omsetning i bransjen og understreket at behovet for regnskapsrådgivning fortsatt i høyeste grad er til stede. På det tidspunktet var regnskapsbransjen allerede i stor grad digitalisert, og dermed lite sårbar. Medarbeiderne kunne lett logge seg på og jobbe hjemmefra, uten at det medførte ekstra kostnader.

Edvin Ole Røen og Jonny Engdahl i digitalt møte med Magne Bjørnstad og Jarle Hamnes.
Edvin Ole Røen og Jonny Engdahl i digitalt møte med Magne Bjørnstad og Jarle Hamnes.

Banksjefene påpeker at de lokale Eika-bankene har god tradisjon å samarbeide med produktselskapene i Eika Gruppen for å tilby kundene gode finansielle tjenester. Nå utvider altså disse to bankene tjenestetilbudet gjennom et samarbeid og eierskap i de to lokale og selvstendige regnskapsforetakene. Gjennom dette oppkjøpet ønsker Sunndal Sparebank og Rindal Sparebank å styrke markedsposisjonen ved å kunne tilby nye tjenester til kundene sine.

Opprettholder alle de fire avdelingene

Partene påpeker at det er en økende digitalisering både innenfor bank og regnskap, og tett integrasjon mellom bank- og regnskapssystemer. De to bankene og regnskapskontorene har det til felles at de legger stor vekt på lokal tilstedeværelse, og kundene gir tilbakemeldinger om at de setter pris på kombinasjonen av digitalisering og tilgjengelighet.

Statera Økonomi AS har 10 ansatte fordelt på hovedkontoret i Surnadal og en avdeling i Rindal. Sunndal Økonomitjenester har 8 ansatte med hovedkontor på Sunndalsøra og et avdelingskontor i Eidsvåg. Alle avdelingene skal opprettholdes for å bevare nærheten til kundene.

Sterkere organisasjon og større fagmiljø

Jarle Hamnes og Edvin Ole Røen påpeker at regnskapsbransjen er i endring, og for mindre aktører er det krevende å henge med på utviklingen innen teknologi og regelverk. Når de nå etter hvert slår seg sammen til ett selskap vil det gi økte muligheter for de ansatte. Det blir en sterkere organisasjon med et større fagmiljø, som skaper større fleksibilitet og utviklingsmuligheter. Det gir et godt grunnlag for å kunne vokse videre i forhold til rekruttering av nye medarbeidere og tilby nye tjenester til kundene.

– Vi føler oss trygge på at kundene vil oppleve å vinne på dette med at de får et styrket tilbud fra et større miljø med god kompetanse, og at vi kan tilby kundene de beste tjenestene i tida framover, sier de.

Vil konkurrere mot de større regnskapskjedene

Begge regnskapsforetak har betydelige markedsandeler i sine markedsområder, og ambisjonen er å bli en større og tydeligere aktør lokalt. De vil bidra til en god og sunn konkurranse mot de større regnskapskjedene. Med bankene som medeiere vil et nytt selskapet være i god posisjon for en offensiv satsing for å utvide både kundegrunnlag og markedsområde geografisk.

Nå vil de relativt raskt sette i gang arbeidet med integrasjonen av regnskapsforetakene. De ser fram til å etablere ny visjon, nye målsettinger, strategi og nytt navn m.v.

Powered by Labrador CMS