Stian Kooyman

Stian Kooyman er ny styreleder i Rindal Næringsforum

Publisert Sist oppdatert

Nesten hele styret i Rindal Næringsforum er nytt da fire av de tidligere styremedlemmene takket nei til gjenvalg.

Et tjuetalls medlemsbedrifter i Rindal Næringsforum (RNF) møtte torsdag kveld i de nye lokalene til 3 venner til årsmøte. Der ledet avgående nestleder Marit Mogset og daglig leder Tom Godtland årsmøtet gjennom årsberetningen, regnskap og nytt budsjett.

Til tross for et år med fortsatt store restriksjoner på grunn av Covid19 har det vært stor aktivitet i næringsforumet.

Rindal IL valgte høsten 2020 å si opp avtalen med Rindal Næringsforum RNF med virkning fra 1. februar 2021. Styret i RNF jobbet frem en avtale og en økonomisk plattform som gjorde at RNF kunne ha daglig leder i 100% fra 1. april. Det ble blant annet inngått en avtale med Norsk Vandrefestival der RNF hadde den daglige ledelsen.

Sammen med økt medlemstilgang, den vedtatte kontingentøkningen på 50 prosent og avtale om daglig drifta av Norsk Vandrefestival, fikk næringsforumet et grunnlag for å drive organisasjonen videre med daglig leder i 100 prosent stilling.

Det var enighet om at dette skulle være et prøveår med håp om en varig modell. Styret i RNF var klar over at det var en økonomisk risiko, men valgte å ta denne sjansen.

Næringsforumet hadde ved årsskiftet 66 medlemmer, der 8 er nye medlemmer.

Det ble arrangert en litt begrenset torgdag 3. juli, med ca. 70 utstillere og aktører, i tillegg til Den store hyttedagen og Hytteseminaret 15. og 16. oktober. Rundt 50 utstillere deltok på hyttedagen og 43 personer deltok på hytteseminaret. Dette er det største arrangementet for lokale og regionale bedrifter i Rindal.

RNF arrangerte igjen Jul i Rindal 27. november, med stort julemarked i og rundt sentrum. Nesten 40 aktører deltok sammen med 3 venner, Dalalåven Atelier og Rindal Kunstlag.

Flere av styremedlemmer og daglig leder har også deltatt i prosjektet "Rindal inn i framtida" som Rindal kommune satte i gang i fjor vår.

Etter Den store hyttedagen og Hytteseminaret startet arbeidet med å få på plass et kompetansehevingsprogram i samarbeid med Nyli AS, med finansiering gjennom BIO Trøndelag. Dette er allerede godt i gang sammen med sju lokale bedrifter.

På grunn av koronaen ble det ikke mye av den planlagte aktiviteten som ville ha gitt en del ekstra inntekter. Likevel økte egne inntekter med nærmere kr. 350 000 i forhold til året før. Dessverre var ikke dette nok, for året kom ut med et underskudd på kr. 244 000,-.

I forbindelse med at daglig leder slutter 30. april vil det nye styret jobbe med å få på plass en ny daglig leder fra september. I første omgang i 50 prosent, men det vil bli jobbet med å få til en løsning på 100 prosent stilling, i samarbeid med andre aktører. Det er flere prosjekter på gang som skulle tilsi høy aktivitet også fremover, hvis en klarer å finansiere dette. Tom Godtland vil bli leid inn som en ekstern begrenset ressurs frem til at Torgdagen er gjennomført.

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet 24. mars på 3 venner ble som følger;

Styreleder: Stian Kooyman (ny)

Styremedlemmer:
Yngve Røøyen (ikke på valg)
Martin Rise (ny)
Jarle Hamnes (ny)
Nils Heggem (ny)

Varamedlemmer:
Åse Børset
Jon Moen

Styret konstituerer seg selv og velger nestleder. I tillegg kom det en sterk oppfordring fra årsmøtet at de skal finne et kvinnelig styremedlem.

Powered by Labrador CMS