Ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes inviterte til høringsmøte onsdag.
Ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes inviterte til høringsmøte onsdag.

Fortsetter arbeidet med "Rindal inn i framtida"

Publisert

Som en del av utviklingsplanen «Rindal inn i framtida» holdt ordfører Vibeke Langli og kommunedirektør Mons Otnes høringsmøte på 3 venner onsdag. De oppfordrer fremdeles folk til å komme med tilbakemeldinger, og svare på hjelpeskjema.

For snart 2 år siden kom SSB med nye prognoser for norske kommuners utvikling i folketall. For Rindal viste prognosene at folketallet kom til å være synkende i årene framover. Det var disse prognosene som lå til grunn da kommunen vedtok å fatte tiltak. Planarbeidet med "Rindal inn i framtida" ble deretter vedtatt i kommunestyret.

Kommunen har fått god hjelp fra distriktssenteret og Trøndelag fylkeskommune med både innspill og råd. I fjor høst sendte kommunen ut en spørreundersøkelse som de har fått god respons på. I ettertid har de brukt tid på å analysere svarene på undersøkelsen. Dette arbeidet resulterte i et høringsutkast og nytt spørreskjema.

Trenger tilbakemeldinger fra innbyggerne

Ordføreren forteller at det er viktig for kommunen å få innspill, og oppfordrer alle til å svare på det nye spørreskjemaet. Denne gangen er det prioritering av tiltak kommunen ønsker innspill på.

– Det er viktig med tilbakemeldinger slik at vi ikke fatter tiltak folk ikke vil ha. Derfor ønsker vi at folk svarer på spørreskjema, sier Langli.

Det vil være mulig å svare på skjemaet fram til 9-10.juli. Kommunen vil være tilgjengelig på stand på torgdagen i Rindal. I månedskiftet juni-juli vil ungdomsrådet arrangere et ungdomstreff, for å engasjere undgommer og studenter.

Viktig at folk viser engasjement

Kommunedirektør Mons Otnes understreker også hvor viktig det er at innbyggerne får et eierforhold til arbeidet, slik at kommunen kan jobbe videre for å skape et attraktivt lokalsamfunn.

– For å skape tiltak som er realistiske er det viktig at kommunen, innbyggerne og næringslivet samarbeider. Derfor er det viktig at folk viser engasjement og kommer med tilbakemeldinger, oppfordrer Otnes.

Powered by Labrador CMS