Pressemelding:

Bærekraftsdirektør Kjell Larsen og administrerende direktør Sigmund Aandstad i Pipelife Norge, gleder seg over å ha fossilfrie alternativer på plass.

Mot nullutslipp med Pipelifes fossilfrie rørsystem

Pipelife lanserer som første aktør i Norge fossilfrie rørsystemer. – Dette er en milepæl for oss på vegen mot nullutslipp, sier bærekraftsdirektør Kjell Larsen i Pipelife.

Pipelife er Norges største produsent av plastrørsystemer. De siste årene har bedriften med hovedkontor i Surnadal i Møre og Romsdal satset tungt på å få ned utslippene fra sin produksjon og produkter.

Samme kvalitet

Pipelifes fossilfrie rørsystemer kjennetegnes nå ved at det produseres av plastråstoff fra fornybar biomasse, framfor den tradisjonelle framstillingen av etylen gjennom raffineringsprosesser basert på fossil olje.

- Å ta i bruk fornybare bioressurser for å tilby fossilfrie rørsystemer, gjør det mulig å kutte utslippene vesentlig, uten å endre egenskapene til rørene. Materialet som inngår i sluttproduktet har akkurat de samme egenskapene som før. Dette er viktig for oss fordi produktene har samme kvalitet, noe kundene forventer av oss, sier Kjell Larsen.

Innen 2050 skal vi bli et nullutslippssamfunn. Vi ønsker å gjøre dette ved å kutte der utslippene oppstår. At satsingen på fossilfrie rørsystemer kommer nå, er ikke tilfeldig.

- De neste årene må Norge gjøre store investeringer i infrastruktur innenfor vann, avløp og strømnettet. Vi har arbeidet målrettet for at de rørsystemene som offentlige og private tar i bruk for framtida, skal være bærekraftige. Å få i hus fossilfrie alternativer er et stort steg, sier Larsen.

Del av større klimasatsing

Han setter satsingen på fossilfrie produkter i sammenheng med arbeidet Pipelife har gjort for å få ned utslippene fra andre deler av virksomheten.

- I april fikk vi godkjent bruk av modulvogntog til fabrikken i Surnadal som betyr inntil 30 prosent færre vogntog og tilsvarende reduserte CO2-utslipp knyttet til transport. Det er få ting som gleder meg mer enn at vi nå tar stadig nye steg på veien mot å levere stadig mer avanserte industriprodukter, med stadig lavere utslipp. Det handler ikke bare om klima og miljø, men om å sikre framtiden for norsk industri og verdiskapning, sier Larsen.

Sirkulærøkonomi er framtida

Administrerende direktør i Pipelife, Sigmund Aandstad, gleder seg over at Pipelife har fossilfrie alternativer på plass. Samtidig ser han framover.

- At vi lykkes med å få på plass et fossilfritt alternativ er en inspirasjon til å tenke videre. Vårt neste steg er å gi rørsystemene våre et lengre liv. Da må vi øke graden av resirkulert materiale. Pipelife bruker allerede en god del gjenvunnet plast, framover er målet å øke andelen dramatisk. Det er ikke bare viktig for klimaet, men også for å få lukket kretsløpet og sørge for at ressurser kan brukes igjen og igjen, sier Aandstad.

Det offentlige må følge opp

Både Aandstad og Larsen er tydelige på at det offentlige nå må bruke mulighetene fossilfrie løsninger gir.

- Industrien er klare til å levere, men foreløpig ser vi at det er de private kundene – ikke offentlige innkjøpere som er mest interesserte i nye grønne produkter. Det er et paradoks. Høye politiske klima- og miljøambisjoner er ikke så mye verdt om offentlige innkjøpere ikke følger opp i praksis, sier Aandstad.

Powered by Labrador CMS