Generelt gode søkertall ved Surnadal vidaregåande skole

Ei dame som står og ser opp på et skilt på en vegg.
Hilde Andersen er glad for gode søkertall til Surnadal vgs, i år.

Mister barne- og ungdomsarbeiderfag, men bare for ett år - glad for å beholde alle de andre klassene

Nylig ble det bestemt at klassen vg2 barne- og ungdomsarbeider (BUA) ikke blir startet ved Surnadal vidaregåande skole til høsten. Årsaken er for få søkere. Rektor Hilde Andersen presiserer at tilbudet IKKE legges ned, og at det er gode muligheter for at BUA-klassen kan startes igjen påfølgende skoleår.

Publisert

Hilde Andersen er generelt godt fornøyd med søkertallene til Surnadal vgs. dette året. Hun innrømmer at de har fryktet at det kunne bli for få søkere til flere av klassene, og at det var en lettelse å se at bare en av klassene havnet under grensa.

– Vi har 90 søkere på 85 plasser på vg1, og det er fantastisk bra! Det er åtte søkere mer enn i fjor, sier hun.

Hun legger til at det er viktig å ha et godt tilbud med flest mulig oppfylte plasser på alle trinn, men kanskje aller viktigst på vg1. Ungdommene kan da slippe flytte hjemmefra i ung alder. I tillegg vil et høyt elevtall på vg1 være et godt utgangspunkt for å starte klasser på vg2.

Et forståelig vedtak

Andersen forklarer at en studiespesialiseringsklasse ved Surnadal vgs. har plass til 28 elever. Når det gjelder yrkesfag, så har klassene i utgangspunktet 14-15 plasser. Videre forteller hun at politikerne har vedtatt regler for oppfyllingsgrad, og reglene som gjelder nå ble vedtatt i 2014. Her settes det krav om minst 65% oppfylling av søkere med ungdomsrett (dvs. opp til 24 år) for å starte opp en studiespesialiseringsklasse. I tillegg er det rom for noen skjønnsmessige vurderinger. Innen yrkesfag må det være minst 6 søkere med ungdomsrett for å starte opp en klasse. 

I denne runden var det 6 søkere til vg2 helsearbeiderfag i, og dermed er den klassen trygg i kommende skoleår. På vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag var det derimot bare 3 søkere med ungdomsrett, og heller ingen andre søkere. I forrige uke innstilte fylkeskommunedirektøren til kompetanse- og næringsutvalet i Møre og Romsdal på å ikke å starte opp denne klassen, og slik ble også utvalgets vedtak. Hilde Andersen synes at dette er forståelig, selv om hun ikke er glad for det. Hun legger til at hun setter pris på engasjementet som har vært rundt saken i lokalsamfunnet.

Samtidig er hun lettet over at alle andre klasser enn BUA kan startes opp til høsten.

– Vi var veldig bekymra både for påbygg, byggfag og barne- og ungdomsarbeiderfag. Ei stund var vi også bekymra for helsearbeiderfag, sier hun.

Hilde Andersen påpeker at elevtallet ved skolen har gått ned med hundre på sju skoleår, så det skal mye til for at elevene fordeler seg slik at de får ivaretatt alle tilbud og startet opp alle klassene. Spenninga øker etter hvert som elevtallet i regionen går ned. 

I år endte det til slutt med 6 søkere på byggfag, så den klassen er trygg. I påbygg til generell studiekompetanse lå antallet søkere ved førsteinntaket under oppfyllingsgraden, men det kjøres prøveinntak, og beregningen viste at det likevel er behov for påbygg-klassen. Dermed blir den klassen startet også.

Oppsummert kan man si at når skolen mister bare barne- og ungdomsarbeiderfag dette året, så er det faktisk et bedre resultat enn fryktet. Og det er verdt å merke seg at tilbudet blir ikke nedlagt. Neste års søkere vil kunne søke på barne- og ungdomsarbeiderfag ved Surnadal vgs. igjen.

Opprettholder alle tilbud på vg1

På den ene sida handler dette om distriktspolitikk, på den andre sida å forholde seg til hva som er gjeldende retningslinjer om hvor mange elever som skal til for å starte en klasse. 

– For Surnadal vidaregåande, og for regionen, så ønsker vi et utdanningstilbud som er så bredt som mulig. Vi må tenke på at elevene, spesielt de på vg1, skal slippe å reise langt. Vi tenker at det kan være enklere å reise jo eldre man blir, og når elevtallet går ned så må naboskoler komplementere hverandre. Alle skoler i hele fylket kan ikke ha alle tilbud, sier Hilde Andersen.

Dette er distriktspolitikk, påpeker hun. Hvis alle de videregående skolene i fylket skulle kunne sikre alle tilbud til enhver tid, så ville det vært nødvendig med andre tildelinger og prioriteringer fra fylkespolitikerne.

Slik det er nå, så er det ikke til det beste for noen av skolene i fylket hvis det blir startet mange klasser som er for små. Da får skolene mindre penger pr elev å rutte med.

De som søkte BUA ved Surnadal vgs. i år får nå mulighet til å velge på nytt, og tilbudet om BUA finnes blant annet i Sunndal. Man skulle selvsagt ønske at det var mulig å beholde tilbudet i Surnadal.

På flere skoler i fylket er det nå elever som må gjøre omvalg på grunn av klasser som ikke blir startet, og målet er da å få fylt opp mest mulig av plassene i de klassene som startes som normalt. I år er det for eksempel 11 søkere med ungdomsrett til 15 plasser på vg1 helse- og oppvekstfag i Surnadal. Det er helt på grensen, med tanke på at disse skal deles på to klasser året etter, når minimumskravet i utgangspunktet er 6 søkere pr klasse. Rektor Andersen håper derfor at også de fire siste plassene vil fylles opp med søkere med ungdomsrett, som kanskje ikke har fått oppfylt første ønske sitt.

I fjor ble helsearbeiderklassen ved Surnadal vgs.reddet selv om det bare var fire søkere med ungdomsrett. Da var det flere voksne søkere, dvs. uten ungdomsrett, og det var stort behov for helsefagarbeidere lokalt, slik at Surnadal kommune ble med på et spleiselag for å beholde klassen. Det samme har skjedd i år, i Sunndal og Tingvoll, der kommunene har vært villige til å sponse klasser i helsearbeiderfag og BUA, forteller Andersen.

Ellers er Surnadal vgs. som kjerringa mot strømmen når det gjelder studiespesialisering. på vg1 studiespesialisering er det 40 søkere på 28 plasser, mens andre steder i fylket går søknaden til studiespesialisering veldig ned. Det er også mange søkere til vg1 teknologi - og industrifag, faktisk 21 søkere på 14 plasser.

– Jeg er utrolig stolt av skolen, tilbudene våre og den jobben som blir lagt ned for elevene hver dag, sier rektor Andersen

Svært viktig avtale med Trøndelag

Hun legger ikke skjul på at fødselstallene gir grunn til bekymring for tilbudet ved små skoler som Surnadal vgs. på sikt. Fødselsstatistikken viser at de første 4 - 5 år vil størrelsen på årskullene være ganske stabile, men etter det synker det jevnt og trutt. Hun understreker at det er viktig med godt samarbeid mellom skolene, blant annet fagsamarbeid mellom lærerne i ulike fag. Hun påpeker også at det er viktig å se hele regionen under ett, for å gi et best mulig samla tilbud. 

Surnadal vgs. har mange elever fra Rindal og Heim. En avtale mellom fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag gir elevene i disse kommunene rett til å søke plass i videregående skole på lik linje i begge fylker. Elevene fra Trøndelag utgjør nesten en fjerdedel av elevtallet ved Surnadal vidaregående skole, så det er helt grunnleggende viktig for skolen at denne avtalen består.

– Dette er også viktig for regionen. Det er jo logisk og helt naturlig for elevene å kunne velge samme skole som andre i samme bo- og arbeidsregion, avslutter Hilde Andersen.

Powered by Labrador CMS