Pressemelding fra Møre og Romsdal Bondelag:

Konrad Kongshaug, Averøy, er gjenvalgt som leder i Møre og Romsdal Bondelag
Konrad Kongshaug, Averøy, er gjenvalgt som leder i Møre og Romsdal Bondelag

Konrad Kongshaug gjenvalgt i Bondelaget

Konrad Kongshaug, Averøy, er gjenvalgt som fylkesleder og Anna Håland Berget, Rauma, er valgt til ny nestleder i Møre og Romsdal Bondelag.

Fylkesårsmøtet ble holdt digitalt på Teams fredag 5. mars, og samlet over 60 utsendinger fra lokale Bondelag og inviterte gjester.

Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika, ble gjenvalgt til fylkesstyret, mens Ørjan Stenerud, Giske, ble nytt styremedlem etter Petter Melchior, Fjord, som ikke stilte til gjenvalg etter seks år i styret. Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, var ikke på valg til styret i år.

Anne Håland Berget, Rauma, er valgt til ny nestleder i Møre og Romsdal Bondelag
Anne Håland Berget, Rauma, er valgt til ny nestleder i Møre og Romsdal Bondelag

Varamedlemmer ble Audun Skjervøy, Fjord (gjenvalg), Jan Henrik Moen, Surnadal (ny) og Kristine Blindheim, Giske (gjenvalg). Oddvar Mikkelsen, Surnadal, fortsetter som årsmøteordfører i Møre og Romsdal Bondelag.

I generaldebatten etter fylkesleders tale og årsmøtetale ved styremedlem i Norges Bondelag, Audhild Slapgård fra Trøndelag, ble mange aktuelle tema tatt opp av utsendingene: samvirket, velferdsordninger, budsjettnemnda og tallgrunnlag, kanaliseringspolitikk, bær- og grønsaksproduksjon, forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia, geitmjølkprodukter, ammekuproduksjon, klima og rødt kjøtt, kjøp og salg av mjølkekvoter og tiltak for økt rekruttering til bondeyrket.

Under det digitale Teams-fylkesårsmøtet ble Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag 2020.

Kari Redse Håskjold fra Volda, ble utnevnt til det femte æresmedlem i Møre og Romsdal Bondelag. Fra hun ble leder i Volda Bondelag i 1985 har Kari Redse Håskjold lang og tro tjeneste, og framstått som en arbeidsvillig, kunnskapsrik og engasjerende talsperson for bøndene og landbruket i Møre og Romsdal. Hun var blant annet fire år i fylkesstyret, sju år i styret i Norges Bondelag, av disse tre år som nestleder, og åtte år i styret i Nortura sentralt, av disse fire år som nestleder.

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag: Øverst f.v.: fylkesleder Konrad Kongshaug, nestleder Anna Håland Berget og nyvalgt styremedlem Ørjan Stenerud. Nederst f.v.: Hilde Kjersem Kolberg, Odd Bjarne Bjørdal og 1. vara Audun Skjervøy.
Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag: Øverst f.v.: fylkesleder Konrad Kongshaug, nestleder Anna Håland Berget og nyvalgt styremedlem Ørjan Stenerud. Nederst f.v.: Hilde Kjersem Kolberg, Odd Bjarne Bjørdal og 1. vara Audun Skjervøy.