Den ville pollinatortellingen:

Dordi Kjersti Mogstad liker at hagen er litt vill og frodig. Her er det rikelig med mat til pollinerende insekter.

- Det er som å gå på skattejakt

Publisert Sist oppdatert

Surnadal og Rindal har en rik natur som mange setter pris på. Vi ser gjerne for oss hvite fjelltopper, frodige jordbruksområder og laksefiske i elva. Nå inviteres vi med på skattejakt på mikronivå, gjennom "Den ville pollinatortellingen". Sammen skal vi sette Surnadal og Rindal på kartet i Artsdatabanken. Vi har tatt en prat med seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Dordi Kjersti Mogstad.

Logo: Den ville pollinatortellingen.
Den ville pollinatortellingen, en nasjonal folkeforskningskampanje som alle kan være med på.

Den ville pollinatortellingen

 Nylig gikk startskuddet for en ny nasjonal satsning: Kampanjen "Den ville pollinatortellingen". Enkelt forklart: Nå skal vi telle pollinerende insekter. 

Miljødirektoratet har satt seg mål om å få bedre kunnskap om hvor i landet de ulike artene av blomsterbesøkende insekter befinner seg. Dette har ikke vært satt i system tidligere, og det mangler rett og slett kunnskap om våre pollinerende venner. Hvilke arter finner vi hvor, og hvordan blir de påvirket av klimaendringene? Kommer det nye arter til landet, og trekker noen lengre nordover enn tidligere? Nå kan folk flest hjelpe til med denne kartleggingen.

Vi lever i ei tid der naturen får stadig mer fokus, og vi vet at vi må ta vare på den. For dersom de pollinerende insektene blir borte, vil over 30% av maten vår ikke kunne dyrkes slik den gjør i dag. I tillegg vil mange blomster forsvinne. Alle arter har sin plass i den økologiske sammenhengen, og det er viktig å ta vare på hver enkelt art. 

 La humla suse

Organisasjonen "La humla suse" har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet til å engasjere nordmenn til å bli med på en landsomfattende kampanje for å registrere humler og bier, sommerfugler og biller i sommer. Det er utviklet en egen nettside, denvillepollinatortellingen.no som gir mye god informasjon. Her kan man laste opp bilder av insekter og registrere hvor i landet de er observert. På siden kan du finne utfyllende veiledning som kan hjelpe deg i å finne ut hvilke insekter du ser. Det er også utviklet egne aktivitetsopplegg og ressurser til bruk i barnehage og skoler. I løpet av sommeren arrangeres det en rekke pollinator-arrangementer, og disse finner du oversikt over her. 

Dame i frodig skråning.
En bratt skråning kan være full av liv, og det er spennende å se hvilke arter man kan finne.

Skattejakt i egen hage

 Vi besøker zoolog og seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Dordi Kjersti Mogstad hjemme på småbruket på Mogstad. Her bor hun og mannen landlig og fritt, omgitt av blomster og eng, trær og dyreliv. - Det er mest på teoretisk plan på jobb, så det er deilig å bo her med naturen tett på, sier Mogstad. 

- Surnadal og Rindal er så rike på variert natur, og vi har et stort biologisk mangfold. Derfor er det utrolig spennende å se nærmere på alt som lever her. Man trenger ikke reise noe sted, litt av vitsen er at folk skal kunne bidra der de er. Da blir nærområdet mye mer interessant, for når vi får mer kunnskap ser vi også mer av det som er rundt oss. I denne sammenhengen vil jeg slå et ekstra slag for liene og trøene i dalførene våre. Her beiter det fremdeles dyr i ugjødsla natureng eller enga holdes i hevd ved slått. Her er det virkelig et eldorado for en rekke insektarter. 

Kultureng
Surnadal har tradisjonelt hatt mange fine beiteområder, kalt trøer. Disse kulturengene håper Mogstad vi kan klare å ta vare på.

Trenger ikke være ekspert

- Jeg håper folk vil være med og lete etter insekter, det er jo kjempeartig, smiler hun.  - Se, der er en sitronsommerfugl! utbryter hun og peker på en gul sommerfugl som passerer i stor fart. - Og der er en hann av en Aurorasommerfugl, de er så fine med de skarpt oransjeflekkete vingene. 

Hun forteller at man ikke trenger å ha noen spesiell forkunnskap for å bli en folkeforsker på insekter. - De fleste kan navnet på noen arter. Da kan man begynne med å registrere dem. De vanlige artene er like spennende, for gode registreringer av disse sier noe om bestanden i de ulike landsdelene. Og så kan man kanskje kikke litt på de fine bildene og informasjonen på nettsiden til den ville pollinatortellingen og lære seg noen flere. Det er også lett å lære mye ved å bli med i facebookgruppa til kampanjen. 

- Dette er noe alle kan få til, og det er en ypperlig aktivitet å gjøre sammen med barnebarn, mens man går tur eller sysler i egen hage. Jeg håper særlig foreldre og besteforeldre kan bidra til at nye generasjoner får oppleve naturglede. Og da handler det om å bli bevisst på de små tingene rundt oss, slik at vi oppdager dem. Jo mer vi vet, jo artigere blir det, synes Mogstad. - Og med økt kunnskap, blir det lettere å ta hensyn til naturen rundt oss. 

Humle i løvetann
En jordhumledronning som finner viktig næring i en nyutsprungen løvetann

Natur og utvikling

  Kunnskap om hvordan arts- og naturtypemangfoldet er i våre kommuner er en viktig forutsetning for å kunne forvalte disse verdiene. For hvordan skal vi ta vare på naturen i kommunen, samtidig som vi skal utvikle boligområder, næringsområder eller lage nye veier? Hovedbudskapet er at med riktig kunnskap kan vi klare å ta vare på naturverdier samtidig. - Vi kan få til mye, bare vi kan og vet litt. Det handler om å tenke seg om, og ta med naturen i betraktning. I naturen finner vi verdier vi må ta vare på i et langsiktig perspektiv, både fordi vi selv er avhengige av det og fordi naturen har en egenverdi.

- Så hva kan vi bidra med i Surnadal for å ta vare på pollinerende insekter? 

- Du kan gjøre mye bare med å være interessert, sier Mogstad. - Der det er områder med mye plen, er det et godt tiltak å vente med å slå enkelte områder til slutten av sommeren, slik at insektene finner mat og skjulesteder. I hagen kan man gjerne sette krokus, det er viktig mat til dronninghumlene tidlig på våren. I tillegg kan man ha frukttrær og bærbusker. Husk at epler og bær bare kommer fordi humler og bier har vært på et vårlig besøk i hver blomst. Det er enkle grep, og det trenger ikke kreve så mye. 

Dame kikker på bærbusker
Bærbusker er super mat for biene om våren, og for folk og dyr om høsten.

 - Her i Surnadal er det som sagt et rikt biologisk mangfold, og vi har mange fine slåttemarker, myrer, skog og grøftekanter. Du kan starte med å lære deg litt mer om hvilke områder som er viktige for insektene. Tenk over om du har et gammelt seljetre eller en blomstereng i nærheten. Mye av innsatsen kan gjøres ved å holde slike områder i hevd, la dem blomstre og skjøtte dem slik at de ikke gror igjen. Det er kanskje små steg i den store sammenhengen, men det du gjør, betyr en forskjell for de artene du hjelper, oppmuntrer Mogstad. 

Dame kikker ned på blomster i skråning.
Dordi Kjersti Mogstad tror alle bidrag hjelper. Tenk på hvor du kan hjelpe: Har du en kasse på verandaen, en skråning eller en blomstereng i nærheten?

- Og så kan du stille spørsmål til kommunen om hvordan areal blir disponert. Det handler om å tenke helthetlig i alle ledd, slik at naturen blir medregnet. 

Bli med!

- Jeg håper det blir mange registreringer. Det er jo så mye liv her, og vi er heldige som bor et sted hvor den er så nære, sier Mogstad begeistret. - Og jeg vet det er mange som er interesserte i natur. Det er mange flinke fuglefolk som er veldig dyktige til å registrere artsobservasjoner. Sammen kan vi nå være med og sette Surnadal og Rindal på artsdatabank-kartet, også med registrering av humler, ville bier, sommerfugler og andre pollinerende insekter i Den ville pollinatortellingen.

Blomstrende kultureng.
Surnadal har mange trøer der det tidligere var vårbeite og slåttemark. Slike kulturenger har et rikt biologisk mangfold som vi må ta vare på.
Trestamme med hull for insekter.
Med små grep kan man legge til rette for insektene i hagen. Her er et helt gratis insektshotell: En trestamme med hull.
Powered by Labrador CMS