Surnadal kommune melder:

Surnadal kommune sitt kommunevåpen

Høyring: Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll etter forureininingsregelverket

Miljøvernrådgiver i Surnadal Staffan Sandberg ber om innspel til forslag om lokal forskrift.

Høyring: 

Surnadal kommune viser til bestemmelsane i forurensningslovens § 52 a, forurensningsforskriftens §§§ 2-12, 7-3 og 11-4, samt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger § 11 og informerar om at det er utarbeida eit forslag til lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll etter forureiningsregelverket.

Med henvisning til bestemmelsane i forvaltningsloven, ber vi om innspel til forskrifta før den blir behandla politisk.

Innspel kan sendast skriftleg til post@surnadal.kommune.no, eller til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal innan 18.08.2024.

Høyringsdokument kan lesast på nettsida til kommunen: www.surnadal.kommune.no.

Powered by Labrador CMS