Heidi Bergheim og Martin Rise med det synlige beviset på at bedriften er sertifisert som miljøfyrtårn.

Letthus - et miljøfyrtårn.

Publisert Sist oppdatert

Letthus AS i Rindal ble 24.juni sertifisert som en miljøfyrtårnbedrift. 

- Dette er viktig for oss, sier Martin Rise, daglig leder for Letthus AS. 

- Spesielt viktig er det å få redusert avfallshåndteringen. I tillegg må vi tenke oss om før vi bestiller varer. Både for å sitte med minst mulig på lager, men også for å begrense omfanget av transport på veiene. Sambestilling er et nøkkelord her. 

Heidi Bergheim, som har vært pådriveren hos Letthus As for å bli sertifisert bedriften som Miljøfyrtårn, forteller at de har hatt mye gode rutiner i forhold til miljø.  Disse er nå er satt i et system, slik at de nå i juni kunne bli sertifisert som miljøfyrtårnbedrift.

- Vi må imidlertid re-sertifiseres årlig, sier Heidi Bergheim, så her er det bare jobbe hele tiden for å tilfredsstille kriteriene. 

- Ved offentlige anskaffelser settes det miljøkrav, og da er en sertifisering som denne viktig å kunne vise til, avslutter Martin Rise.

Letthus AS beskriver øvrige fokusområder og miljøtiltak på sine nettsider.

Hva er Miljøfyrtårn ?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet Tiltakene skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for det globale miljøet. Tiltakene er konkrete og målbare, tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn, www.miljofyrtarn.no

Powered by Labrador CMS