LESERINNLEGG:

En mann snakker i en mikrofon
Lars Barstad Løvold

Svar til Per Ivar Kjølmoen: Det offentlige må ta sin del av innstrammingene

Publisert

Per Vidar Kjølmoen vet veldig godt at pensjonen ikke har noe med Statens Pensjonsfond (SPN) å gjøre. Pensjonen bestemmes direkte over statsbudsjettet. Det som derimot er viktig for Fremskrittspartiet er å prioritere folks privatøkonomi, uten at vi øker inflasjonen i økonomien.

Det som er direkte uansvarlig er at Arbeiderpartiet og Kjølmoen ikke gjør noe for å hjelpe verken husholdningene eller næringslivet i den vanskelige økonomiske situasjonen vi står i. Mens pengene renner inn til staten blir vanlige folk stående med lua i hånda. FrP viser i sitt alternative statsbudsjett hvordan vi kan prioritere folks privatøkonomi, uten at de øker inflasjonen i økonomien.

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett legger vi frem kutt i avgifter og sterke strømstøtteordninger, også for næringslivet. Mange sliter nå og må leve av ordninger som matsentralen for å ha mat på bordet. Da er det viktig med et statsbudsjett som har fokus på å styrke folks økonomi. Er det slik at Kjølmoen tror noen sin pensjon blir bedre når de nekter å få kontroll på den løpske prisveksten?

SPN er et betydelig fond som har hatt sterk vekst. Fondets rolle og plass på Oslo Børs har blitt debattert flere ganger tidligere. SPN har selv lansert et årlig uttak som en mulig måte å begrense fondets eierskap på, det er dette Fremskrittspartiet nå foreslår. Tradisjonelt legges avkastningen til fondets kapital, men FrP vil ta et betydelig utbytte for å dempe veksten. Dette vil også spre eierskapet til private aktører i Norge som igjen skaper vekst, arbeidsplasser og skatteinntekter.

Bruket av fondet vil heller ikke øke inflasjonen ettersom vi reduserer det offentliges innkjøpskraft og heller overfører den til husholdninger og bedrifter. Det som Kjølmoen og Arbeiderpartiet angivelig ikke forstår er at det er hundretusener av mennesker som sliter sårt med økonomien, er dette bra for pensjonen Kjølmoen?

I nyere tider har vi sett en stor overføring av makt og midler fra norske husholdninger og bedrifter til staten – da er det å ta et større utbytte av SPN ingenting annet enn en tilbakebetaling til forbrukerne. Det er på tide å ta det norske folk på alvor, det gjør Fremskrittspartiet.

Powered by Labrador CMS