LESERINNLEGG:

Fylkesordfører Tomas Iver Hallem

Lahkoe biejjine – Gratulerer med dagen!

Publisert

I dag, 6. februar, feirer vi samenes nasjonaldag – en hyllest til vårt samiske samfunn og en påminnelse om det historiske landsmøtet i Tråante - Trondheim i 1917. Dette møtet, som var det første i sitt slag, er et kraftfullt symbol på samisk enhet og selvbestemmelse. Vi husker alle feiringen av 100-årsjubileet i Tråante i 2017, en fest som samlet folk fra alle kanter til en uke med kultur, fellesskap og stolthet. 

Det å samles har alltid vært dypt forankret i samisk kultur. Elsa Laula Renberg, som inviterte til det første landsmøtet, banet vei for samisk politisk mobilisering. Møtet i 1917 var startskuddet for et historisk samarbeid som fremmet samiske rettigheter. Møtet ble offisielt anerkjent i 1993, takket være Elsa Laula Renberg sin banebrytende innsats. Som trøndere er vi spesielt stolte av denne delen av vår samiske historie. 

I lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport fra 1. juni 2023, er denne dagen en påminnelse om viktigheten av forsoning og anerkjennelse av urett begått mot samer og kvener – og ikke minst for å minne oss om at vi som samfunn skal være tolerante og inkluderende. Dessuten understreker det behovet for tiltak som styrker samisk språk og kultur i årene som kommer i et mangfoldig Trøndelag. 

Det er et stort ansvar Trøndelag fylkeskommune har, som forvalter av sørsamisk. Det er et ansvar som innebærer å fremme og beskytte hjertespråket og den samiske kulturen. Å markere samenes nasjonaldag er en kraftfull påminnelse om vårt felles ansvar for å fremme forsoning og forståelse. 

Vi må også anerkjenne de utfordringene som samfunnet står overfor, slik som situasjonen på Fosen, og forpliktelser vi som samfunn har for å følge lovene som settes for å være et rettssamfunn.

Disse rettighetene representerer ikke bare samisk kultur, men er også et symbol på bærekraft og fellesskap – og ikke minst verdiene i vårt liberale demokrati som handler om å verne om mindretallets rettigheter, og være tro mot vårt lovstyrte samfunn.

Som fylkesordfører i en region rik på den sørsamiske kulturen oppfordrer jeg alle til å reflektere rundt dette i dag. 

Lahkoe biejjine – jeg ønsker dere alle en minnerik feiring av samenes nasjonaldag! 

Powered by Labrador CMS