LESERINNLEGG:

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (Arkivfoto)
Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (Arkivfoto)

Et statsbudsjett som får folk i arbeid!

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) skriver om blant forslag om økt tilskudd knyttet til drift av Rindal Skimuseum i dette leserinnlegget.

Vi må skape mer og inkludere flere. I løpet av 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i fredstid. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det vil ta mange år før økonomien er tilbake der den var. Høyre og regjeringens mål er å ta Norge ut av koronakrisen.

Vi skal gi trygghet til folk og bedrifter, og hjelpe de som trenger det. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Sykehusene våre styrkes. Regjeringen foreslår å styrke sykehusbudsjettene med hele 6,3 milliarder kroner.

Alle barn skal oppleve mestring og læring i skolen. Derfor må inn flere lærerspesialister i skolen. Dessuten må vi ha et utdanningssystem som lar oss lære hele livet. Derfor er det gledelig at regjeringen foreslår å bruke 900 millioner kroner på nye studieplasser, og gjør det enklere å kombinere utdanning og arbeid. Det blir også større mulighet for videreopplæring for dem som er permitterte og ledige.

Regjeringens langsiktige satsinger for regionen og for landet

Trøndelag befester seg som Norges fremste region innen forskning og innovasjon. SINTEFs Ocean Space Center tar et viktig steg videre. Samlingen av NTNU campus blir en realitet. Det bidrar til vekst og utvikling i hele Trøndelag, og resten av Norge.

Det investeres også godt i samferdsel. 600 millioner kroner drysser over Trønderbanen. Det gir mulighet for halvtimesavganger, økt kapasitet og ikke minst økt komfort. Ny E6 kommer på plass. Nye Veier AS står for bygging av E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Veien bygges raskere, billigere og mer helhetlig enn før.

Det blir også en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard som gjør de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning som overføres til politidistriktene og kommer derfor politiet i Trøndelag til gode.

Vi skal ikke bare ha noe å leve av, vi skal også ha noe å leve for. Derfor satses det også på kultur i budsjettet for neste år. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag med 500 000 kr knyttet til drift av Rindal Museum.

Budsjettet legger til rette for å få folk tilbake i jobb. Vi skal bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flest mulig kommer i arbeid.

Med statsbudsjettet for 2021 forsterker regjeringen det langsiktige arbeidet for å styrke bærekraften og konkurransekraften i norsk økonomi. Den jobben startet Høyre i regjering allerede i 2013. For å trygge jobbene og fremme omstilling har over syv år investert i kunnskap, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Det gir oss et godt utgangspunkt.

Sammen skal vi ta Norge trygt ut av krisen og fremover.

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H)