LESERINNLEGG:

En korrigering om første verdenskrig

I Rindal heimbygdlag sitt årsskrift for 2020 hadde jeg et innlegg om selvforsyningsgraden i Norge under den første verdenskrigen fra 1914-1918.

Der nevnte jeg bl.a. at Norge som nasjon ikke deltok aktivt i krigen, men at et sted mellom 14.000 og 16.000 norskfødte menn og kvinner, stort sett norsk-amerikanere, deltok på den allierte siden. Dessverre dro jeg den slutningen at det ikke deltok noen rindalinger.

Men nå i romjula fikk jeg en korrigering fra Eirik Rønning, en utflyttet rindaling ("bokting") med bosted i dag på Vinstra. Han viste til stoff i "Gards- og ættesoge for Rindal" om Lars Andersson Løfaldli på gården Solheim (Hafelltrøa). Der står det følgende om Lars:

Lars Andersson reiste til Amerika i 1910, men kom heim at i desember 1920. Som amerikansk statsborger vart Lars innkalla som soldat i første verdenskrig og sendt til fronten i Frankrike. Han reiste ut i juni 1918, vart såra og innlagt på sjukehus.

Han kom att til USA i juni 1919 og reiste så til Norge i desember 1920. Han var heime i to år og drog over til Amerika i 1922, der han dreiv som farmar og tømmerhoggar. Kom heim til Norge for godt i 1928. Lars Andersson døde i 1943.

Jon Sveen