LESARINNLEGG:

Dordi Lerum

Utdanning i heile landet

Publisert

24. januar er det verdas dag for utdanning. På ein dag som dette må vi setje pris på at vi har eit samfunn der vi kan utdanne oss i heile landet – iallfall om Senterpartiet får styre.

Sjølv fekk eg gå på ein vidaregåande skule i min eigen kommune. For meg hadde det ein enorm verdi. Det å ha kjende fjes i gongane, ha lærarar som ser kvar enkelt elev og å sleppe å bruke fleire timar kvar dag på buss gjorde at både eg og mine medelevar følte oss trygge og fekk lære meir. På vitnemålsutdelinga sa rektoren at han aldri før hadde hatt ein klasse med så høgt karaktersnitt. Min vidaregåande skule er verken stor eller ligg i ein by, men til det som må vere Møre og Romsdal Høgre sin store overrasking, så er vi nesten best i klassen både på trivsel og på resultat.

For Høgre i Møre og Romsdal har fleire gonger prøvd å legge ned både min vidaregåande skule på Tingvoll, men også andre vidaregåande skular i fylket som ligg utanfor byane, som til dømes i Stranda og Surnadal. Vidaregåande skular i distrikta er i følgje dei for dyre, for små og for dårlege. Den same ideologien om sentralisering og nedlegging høyrer til resten av høgresida, som Frp og Venstre. Trur dei verkeleg at elevane får det betre om dei ufrivillig blir flytta til ein skule langt heimafrå?

I fylket vårt har vi 21 vidaregåande skular. Elevar i heile Møre og Romsdal skal få halde fram med å ta si utdanning på ein nærskule også i framtida med Senterpartiet sine hender på rattet.

Dordi Lerum (20), ungdomskandidat for Senterpartiet

Powered by Labrador CMS