LESERINNLEGG:

Arbeiderpartiets logo, en rose

Surnadal arbeiderparti foreslår et krafttak for å forebygge og stoppe vold i nære relasjoner

Publisert

I fjor hadde vi en markant økning av grov vold, og også drap, der gjerningspersonen er i nær familie med offeret. 1 av 5 drap som begås i Norge er et partnerdrap. Halvparten av kvinner som drepes her i landet drepes av partneren sin, og omfanget har dessverre økt. Dette kan ikke fortsette.

Det er viktig å forebygge og bekjempe denne vold og drapsbølgen. Bare i januar i år har 10 personer blitt drept i Norge. I tillegg kommer volden som ofre daglig blir utsatt for av personer innad i husstanden/familien. Dette er blitt et samfunnsproblem, og det er også et likestillingsproblem. Derfor må noe gjøres. Og verktøykassen er ikke tom, men den må systematiseres og brukes og tilføres nye verktøy. Alle kommuner skal ha en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Har din kommune det? Hvis ikke, så sørg for at det blir laget en.

Vårt forslag som er innsendt innebærer et krafttak som krever ressurser både fra stat og kommune, men som er helt nødvendige. Fra våre forslag er blant annet:

· Sørge for at bruken av omvendt voldsalarm økes og tas i bruk mer som regel enn unntak.

· Informasjon og grensesetting for egen kropp må inn i barnehagene og skoleverket.

· Informasjon som forebyggende tiltak må inn i integreringsprogram og voksenopplæring.

· Krisesentrene, fengslene og barnehusene må rustes for å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta brukerne, og for å forebygge ytterligere voldskriminalitet.

· Barnevern, PPT og helsetjenestene må ha tilstrekkelig kompetanse og resurser til ta de riktige valgene for å forebygge og hindre vold.

· Strafferammene for vold og drap må gjennomgås på nytt for eventuelt forsterkes.

· Alle kommuner må sørge for å ha oppdaterte handlingsplaner for å motvirke vold i nære relasjoner

Norge har sluttet seg til Istanbulkonvensjonen som fremhever forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, samt en nulltoleranse mot slike overgrep. Denne konvensjonen følges opp av regjeringen, og er viktig for at vi får lik forståelse i flere land for hva som er akseptabelt.

I dag er det 8. mars og kvinnedagen. Selv om vi vet at vold og overgrep innad i husstand/familien også kan ramme menn, så viser statistikk og fakta at det rammer kvinner i langt oftere enn menn. Derfor er dette vårt hovedtema på kvinnedagen i år. Ta et krafttak for å forebygge og stoppe vold i nære relasjoner.

Surnadal 8. mars 2024

Powered by Labrador CMS