LESERINNLEGG:

Vibeke Langli
Vibeke Langli

Hjertekompresjonsmaskin - vi støtter og oppfordrer flere til å bidra

Ordfører i Rindal kommune og Surnadal kommune støtter innkjøp av hjertekompresjonsmaskiner med kr 10 000 kr hver.

Ambulanse og redningstjenesten i dalføret er svært viktig for våre innbyggere, fritidsinnbygger og andre besøkende.

Vi ønsker derfor å bidra til at vi får på plass hjertekompresjonsmaskiner i Rindal og Surnadal.

Margrethe Svinvik
Margrethe Svinvik

En slik maskin er en ekstra livsforsikring for oss alle.

Av frivillige lag og organisasjoner vet vi at Rindal IL har gitt et bidrag, og de håper at dette gir inspirasjon til at andre lag og organisasjoner også vil gi ett bidrag til et viktig formål.

Nå er snart målet nådd for å gå til innkjøp, og vi oppfordrer alle til å bidra. Alle bidrag, smått eller stort, hjelper på.

Vibeke Langli og Margrethe Svinvik