LESERINNLEGG:

Kyr står på et beite

Trua på et sterkt og bærekraftig jordbruk i Rindal

Med krig i verden rundt oss og knapphet på mat er det å opprettholde jordbruket viktigere enn noe annet! Vi i Rindal Senterparti ønsker er sterkt og bærekraftig jordbruk i Rindaln. Jordbruket er en bærebjelke i vår kommune og uten landskapspleie av våre bønder og dyr ville ikke Rindaln vært så vakker som den er. Uten bønder, ingen mat!

Kompetanse, økonomi og avløserordning

Vi i Rindal Senterparti vil opprettholde kapasitet og kompetanse innenfor jordbruk, skogbruk, miljø og næring på kommunehuset. Vi mener at det er svært viktig å ha god kompetanse i Rindal slik at vi får bevart det gode miljøet vi har innen jordbruket.

Senterpartiet vil jobbe for økonomisk jamstilling av jordbruk og andre yrkesgrupper. Tetting av inntektsgap skal skje på en slik måte at det sikrer jordbruk i hele landet og mangfoldet av gårdsstørrelser.

Vi mener at avløserordningen/sykdomsavløsning er veldig viktig for bøndene, slik at det er rom for sykdom, permisjoner og ferie/fritid. Arbeid for å støtte oppunder bondens psykisk helse hos bønder. Rekruttering til avløseryrket er også svært viktig.

Beiteområder

Sauen er viktig for å pleie landskapet i utmarka vår. Det er derfor viktig at områdene våre sauer ferdes i skal være fri for rovdyr. På denne måten får sauen gjort jobben sin og at landskapet ikke gror igjen.

3 sauer går ved et vann på en grusvei på myra

Veterinærvaktordning

I Rindal er det svært viktig å opprettholde en god veterinærordning slik at dyr får hjelp til rett tid. Uten veterinærer på vakt kan dyr gå skadde eller dø. Det gir unødige lidelser for både dyr og bønder. Vi i Rindal Senterparti mener en god veterinærordning som i dag er med å trygge bønder til å fortsette det gode arbeidet.

Jordvern, nydyrking og utviklingsprosjekt

Matjord er en knapp ressurs også i Rindal. Vi i Rindal Senterparti vil prioritere vern av dyrka mark til matproduksjon i Rindal. Vi mener det er svært viktig å utnytte de arealene vi har i Rindal til nydyrking, og støtte dette. Vi i Rindal Senterparti vil støtte nydyrking og vi mener det er svært viktig å utnytte de arealene vi har i Rindal til nydyrking, og støtte dette. Vi ønsker også utviklingsprosjekter i tradisjonelt landbruk, prosjekt som vil bidra til økt nyskapning og mangfold, muligheter rundt det å foredle egne ressurser/produkter. Rindal Senterparti vil også sørge for at fornyelsesplikten i skogbruket oppfylles.

For at Rindaln skal forbedre det vi har og utvikle vår kommune, stem på Mildrid og Rindal Senterparti!

Ola G. Bjørnås

Joakim Flåtten

Yngve Røøyen

Lene Merete Kirkholt Moen

En mann står ved siden av en grønn plakat med for senterpartiet
Ola Bjørnås
En mann sammen med en ku, bilde er tatt med et filter som gjør det litt brunt og gult
Yngve Røøyen
En mann med en sort ku som han klør på halsen, de står på en eng
Joakim Flåtten
En dame tar et bilde av seg selv sammen med en brun ku
Lene Merete Kirkholt Moen
Powered by Labrador CMS