LESERINNLEGG:

Økt klima- og miljøengasjement

Vi i Rindal Senterparti tar klima og miljø på alvor. Naturen og miljøet er livsgrunnlaget vårt. I Rindal har vi store naturrikdommer og forvalte, og det gir oss et grunnlag for verdiskapning og sysselsetting.

Vi vil jobbe for at vårt klima-avtrykk blir minst mulig og vi vil være offensiven i det grønne skiftet. I Rindal vil vi ha et fortsatt sterkt fokus på ENØK-tiltak.

Vi vil se om våre takflater kan nyttes til solenergi. Vi vil legge til private satser på grønn energi, som solenergi, vindenergi, bioenergi og småskala vannkraft. Vi i Rindal Senterparti ser ikke for oss noen store vindmølleprosjekter i Rindal. Mindre vindmøller(gårdsmøller) er vi derimot positive til.

Lokal småskalaproduksjon vil medføre problemer for lokalt nett. Vi må presse på for å få oppgradert lokalt nett.

Vi vil forvalte kulturlandskapet i samarbeid mellom landbruk, kultur og miljø. Vi ønsker å støtte lokale miljøtiltak som skogplanting og fangdamprosjekter.

Vi vil jobbe for et bedre kollektivtilbud og bedre muligheter for lading av både små og større el-kjøretøy.

Mest mulig lokal matproduksjon, samt mest mulig variert produksjon. Arbeide for ei rovdyrforvaltning som tar hensyn til beitenæringer.

Vi ser at klimaet har endret seg og innser at vi må ta det til følge. Vi må være årvåkne på hvor vi legger bebyggelse og prøve å være mest mulig skadeforebyggende. Vi kan ikke spare på dreneringskostnader.

Stem på oss, stem på klimaet!

Mann står ved Sp-banner
Ola Syrstad
Mann står ved Sp-banner
John Langli
Powered by Labrador CMS