LESERINNLEGG:

Arbeiderpartiet logo
Arbeiderpartiet logo

Trygg styring

For orden skyld legger vi ut vårt innlegg som ble omtalt av Sp/H på trollheimsporten, ellers så er det bare å besøke vår facebook side. Her finner dere også mere nyttig informasjon om hva vi holder på med.

Rindal arbeiderparti ser med største alvor på oppslaget i driva i går vedrørende manglende oppfølging av pårørende av pasienter innen psykisk helse og rusproblematikk. Derfor ba vi i spørretimen om en orientering om hvor ressursene vi allerede har brukes, noe vi skal få på neste kommunestyremøte. Vi vurderer at det er nødvendig å få oversikt hva vi har og hvordan vi sikrer at nødvendige tiltak treffer målgruppa.

I dag på kommunestyre stemte vi mot å bruke disposisjonsfond til å øke rammen på helse og omsorg med 1,8mill der 1 mill skulle gå til 100% stilling psykisk helse for 2023. Vi mener det er viktig å vente til vi har fått en redegjørelse for de ressursene vi allerede har innen psykisk helse og rusproblematikk. Derfor mener vi det er riktig å bruke disp fondet som en buffer for å sette inn midler til nødvendige tiltak som treffer målgruppen. Vi må også kunne ha to tanker i hodet. Det er samtidig viktig at vi ikke svekker disposisjonsfondet vårt, og vi må jobbe for å styrke dette, da dette er bufferen vår i en uforutsigbar tid.

Rindal Arbeiderparti er sterk tilhenger av at kommunen skal styrke disposisjons fondet. Derfor stemte vi mot å bruke avsetninger til fondet til økt ramme ved Helse og omsorg. I 2022 måtte vi bruke i overkant av 7 millioner av fondet for å balansere driften vår.

Slik økonomien vår har vært de siste årene, er det viktig å bruke pengene riktig.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår.

Powered by Labrador CMS