LESERINNLEGG FRA RINDAL ARBEIDERPARTI:

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2023-2026

Høringsuttalelse

Vi ser med bekymring på den økonomiske situasjonen kommunen har stått i over lengre tid nå, og det er positivt at kommunen nå har gjort grep for å snu den økonomiske situasjonen i kommunen. I en prosess hvor organisasjonen gjennomgås, er det viktig med riktig person på riktig plass. Kommunen må også sørge for å være en trygg og ansvarlig arbeidsgiver gjennom denne prosessen.

Vi opplever befolkningsnedgang, og det er positivt at det er økt trykk på å snu dette gjennom arbeidet Rindal inn i fremtiden. Kommunen må jobbe for å bremse denne nedgangen. Skal vi være en attraktiv bostedskommune, må vi tenke hele livsløpet. Barn skal få en trygg og god oppvekst når de vokser opp, det skal være trygt og fint å være ungdom her, og vi vil Rindal skal være en fin kommune å etablere seg i. Jobben mot barn og ungdom er kjempeviktig, og vil igjen bidra til at barn/ungdom kan velge Rindal som bostedskommune når de blir voksne. Vi mener derfor det er viktig å fortsatt sørge for aktivitet i Rindalshuset.

Det er videre viktig at kommunen selv sørger for å ha lærlinger i organisasjonen sin. Ungdommene er en viktig gruppe å ta vare på, og å kunne tilby lærlingeplasser er et skritt for å beholde ungdommen i bygda her. Vi må også kunne tilby attraktive tomter, og kommunen må forsøke å skape attraktivitet gjennom et variert botilbud. Et godt botilbud er viktig for å få bosetting.

Nytt helsehus har vært en viktig sak for Arbeiderpartiet i mange år, og vi ser med bekymring på at dette er skyvd ut i tid. Vi må ikke glemme at forventningene til helse og omsorgstjenestene vil øke og det vil bli økt trykk på ressursene i helsetjenesten i fremtiden. Vi må ta høyde for neste eldrebølge, og må gjøre dette før vi står i den. Vi er skuffet over at prosjektet ikke har kommet lengre, men har forståelse for den økonomiske situasjonen kommunen har kommet opp i. Samtidig er det viktig at denne saken følges tett opp videre, slik at vi får et funksjonelt bygg med bærekraftige løsninger for våre innbyggere. Vi oppfordrer til et tettetere samarbeid med frivillighetssentralen for å begrense noe av trykket på ressursene i helsetjenesten.

Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Vi må satse tidlig og komme på banen med forebyggende tiltak, som fysisk aktivitet, et sunt skolemåltid, og frukt og grønt i skolen. Vi oppfordrer til at disse tiltakene blir fortsatt ivaretatt.

Vi er bekymret for bruken av fond og at fondene nå blir brukt til drift av kommunen. Når rammetilskuddene våre går ned, jo desto viktigere er det å bruke pengene riktig. Vi kan ikke bruke opp fond på drift av kommunen - de må brukes på investeringer som genererer arbeidsplasser.

Med hilsen Rindal Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS