LESERINNLEGG:

Gjermund Øysteinsson Moe og Trine Bruseth Sevaldsen
Gjermund Øysteinsson Moe og Trine Bruseth Sevaldsen

Helsetjenestene er i dine hender, kjære kommunepolitiker!

Dere stiller til valg for å bidra til utvikling i samfunnet i deres kommune. Der valgene er mange, og det er tøffe prioriteringer som venter. Helse- og omsorgstjenestene må prioriteres. Den prioriteringen må du som lokalpolitiker ta på alvor. Det gjør nemlig velgerne.

For å få et godt og riktig bilde av tjenestene anbefaler vi deg å snakke både med de tillitsvalgte, ansatte og de som brukere tjenestene. Dette har du bruk for som politiker for å kunne gjøre prioriteringer slik at alle får gode tjenester. Dette vil koste penger og kreve ressurser, og helse- og omsorgstjenestene er en av de viktigste brikkene i kommune-puslespillet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) Møre og Romsdal har tre viktige spørsmål til deg som kommunepolitiker:

  1. Hva vil ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere i kommunen i de neste fire årene?
  1. Store summer fra kommunekassa går til å betale for vikarbruk i helse- og omsorgstjenestene. Vikarbruk er uheldig for kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Samtidig er alternativet verre: for få folk på jobb. I helsesektoren tas det svært sjelden høyde for fravær når turnus planlegges, og ethvert fravær fører til vikarbruk eller for få folk på jobb. Vil ditt parti jobbe for en bemanning med sykepleiere som tar høyde for fravær?
  2. Avanserte kliniske allmennsykepleiere (AKS) kan bidra til å styrke kartlegging og vurdering av alvorlig syke, veilede annet personell og være et bindeledd mot fastlegene. Vil ditt parti sørge for at kommunen utdanner og ansetter avanserte kliniske allmennsykepleiere (AKS) i hjemmetjeneste og sykehjem?

Vis mot, vis kraft og vis respekt!

NSF Møre og Romsdals mer enn 7000 sykepleiere, og resten av velgerne, forventer å høre at du som er kommunepolitiker snakker om helse- og omsorgstjenesten i kommunen på inn- og utpust, når du står på stand før valget. Og ikke minst; at dette følges opp politisk i den kommende fireårsperioden. Lykke til og godt valg!

Trine Bruseth Sevaldsen

Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal

Gjermund Øysteinsson Moe

Nestleder, Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal

Powered by Labrador CMS