LESERINNLEGG:

Ole Joar Bruset

–Boligsituasjonen i Surnadal blir ikke bedre med dette

Dagen i dag startet med nok en artikkel i lokalavisen om et hus i sentrum som er solgt til langt over takst. Kvadratmeterprisen var det dobbelte av hva som er snittet de siste årene. Dagen ble avsluttet med at flertallet i utvalget som sitter med ansvaret for boligbygging i Surnadal, MAT, går imot kommunestyretstyrets ønske om leiligheter i Moavegen og kommunedirektørens innstilling om å legge forslaget til reguleringsplan ut til høring. Næringsforeningen hadde forrige uke frokostseminar hvor boligsituasjonene i Surnadal ble beskrevet som prekær. Surnadal har utfordringer med mangel på boliger og underskudd på arbeidskraft, men politikerne evner ikke å få på plass løsninger.

Mulig vi ikke innser det, men vi er heldige i Surnadal som har et rikt næringsliv som er villig til å satse og bidra til utvikling. Dette gjelder ikke bare industrien og landbruket, men også de store entreprenørene. At vi har utbyggere som vil bygge sentrumsnære leiligheter er ikke selvsagt, og flere bygder får ikke den ønskede utviklingen ettersom det ikke finnes den viljen eller evnen som trengs for å ta på seg prosjekt som dette. Det er også vanskelig å finne lønnsomhet i leilighetsprosjekt i distriktene. Hvis politikerne til enhver tid trenerer og motarbeider gode initiativ, så er det ikke sikkert at viljen til investeringer vil være der.

Som Høyre har tatt opp flere ganger i kommunestyret, så er sentrumsnære leiligheter viktig i den situasjonen kommunen er i og for den demografiske utviklingen vi ser komme. Flere ønsker seg en leilighet, samtidig som vi har ungdom som trenger en mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet. Dagens boligsituasjon er usosial. Leilighetene i Movegen kunne frigjort 12 eneboliger for ungdom som ønsker å etablere seg i bygda. Det er flere boliger enn hva kommunen jobber med på Prestgardsekra på Øye, men her er det private som tar på seg alle kostnader og risiko.

I forbindelse med denne saken, hadde vi først en presentasjon fra fylkeskommunen om temaet fortetting av sentrum. Både Moavegen og Miljøgata ble presentert som egnet til fortetting. Høyre stilte spørsmål om hva som er viktigst for en kommune som Surnadal, om det er sentrumsnære leiligheter eller nye store boligfelt, gitt den utviklingen vi ser. Svaret fra representanten fra fylket var tydelig leiligheter, men en må ha to tanker i hodet samtidig. For det er ikke til å komme unna. Vi er i en utvikling hvor en lavere andel av husholdningene har barn og heller ønsker en leilighet, mange ønsker å planlegge for egen alderdom, mens vi som helhet blir færre og det er ikke nødvendigvis antall eneboliger som blir en mangelvare etter hvert. Sentrumsnære leiligheter som frigjør eldre eneboliger, samt attraktive tomter i hele kommunen, er det vi må jobbe for.

Distriktssentret har forsket på hva som skiller de mest attraktive bygdene fra de andre. I en liste på noen få punkt finner vi at «Kommunen må ha evne til å reagere raskt og utnytte positive muligheter i næringslivet». Et annet punkt er at «Kommunene må sikret seg at mangelfulle arealplaner og byggesaksbehandling ikke stopper investeringer i næringslivet eller boligbygging». Kort oppsummert, så er det viktig at kommunen evner å snu seg raskt når mulighetene ligger der. Vi kan ikke la manglende planer være en brems for all utvikling. Med en god politisk prosess kunne vi i dag både hatt flere leiligheter på Skei og vært ferdig med første steg i Øygardslia. Boligsituasjonen kunne vært en helt annen enn den vi alt for ofte leser om i lokalavisen.

Det synes å være et bredt flertall i kommunestyret om at vi mangler boliger i Surnadal. Partiene er enige om at vi har et boligproblem. Vi må komme oss fra prat til resultat. Jeg sier som Marve Fleksnes; "Det er lett i dag å rope halleluja, men å gjøre det...".

Ole Joar Bruset / Surnadal Høyre

Powered by Labrador CMS