LESERINNLEGG:

Mann med svart skjorte og brun blazer. Portrettbilde av Nils Petter Tonning

Surnadal FrP går til valg på:

Surnadal FrP går til valg på mange saker. Dette er noen av de viktigste. Alle skal få god og verdig eldreomsorg. Ventelister skal ikke forekomme. Det er et krav at når du har behov for en sykehjemsplass skal du får det. Det blir et enda større press på hjemmesykepleien når de må være lengre hjemme enn det som er forsvarlig. Mange vil bo lengst mulig hjemme. Det er fullt forståelig, men når behovet er der for en sykehjemsplass skal du ikke komme på en venteliste. Vi ønsker oss tilbake med statlig finansiering av eldreomsorgen.

Vi ønsker å bygge et helsehus. Det vil ta tid og koste mye penger da regjeringen ikke er på tilbudssiden. Før fikk vi dekt 45% av utgiftene, men det tok regjeringen bort. Derfor mener vi de 8 sengeplassene som er stengt bør åpnes.

Vi vil jobbe for at psykisk helse skal kunne hjelpe flere og bedre slik at alle som trenger hjelp skal få det. Vi mener det må bli et bedre lavterskeltilbud spesielt rettet mot ungdom der de kan få noen å snakke med også utenfor åpningstidene. I desember 2022 sto det i avisa at pårørende roper varsku i Surnadal Kommune. Derfor viktig å følge opp slik at alle sammen får den hjelpen de trenger.i

Sentrumsplan er noe det jobbes med. Men det går for sent. Vi vil jobbe for å få fortgang i de planene. Viktig å få et sentrum der vi alle kan trives og møtes til enhver tid. Her må vi også tenke turisme som er veldig viktig for Surnadal Kommune. Gang og sykkelveier til og fra skolen er et veldig viktig tema i en sentrumsplan.

Vi ønsker å redusere eiendomsskatten og på sikt få den bort. Det er en usosial skatt som rammer alle. Vi mener folk flest har nok med de utgiftene de har både med drivstoffpriser, matpriser, strøm og økte renter om de ikke skal betale eiendomsskatt i tillegg. De partiene som vil øke denne usosiale skatten for å finansiere bedre velferd må forstå at de først må begynne å se på utgiftene kommunen. Surnadal Kommune har 697 mill i langsiktige lån. Økte med 139 mill. Siden 2021. Det er der de må begynne. Vi var enige om å snu alle steiner. Det må vi fortsette med i stedet for å belaste innbyggerne med enda med skatt.

Vi vil jobbe for å få slutt på mobbing på skolen, som helt sikkert forekommer også i Surnadal. Vi vil ha fritt skolevalg. Alle skal få velge hvilken skole de vil gå på. Elevenes ønske må gå foran foreldrenes postnummer.

Vi ønsker å øke antall turer med snøskuter over de 12 turene som kommunestyret hadde bestemt de skal få til å kjøre varer på hytta. Det må komme opp ny sak i kommunestyret igjen. Vi hørte for lite på brukerne av snøskuter sist da dette var oppe i kommunestyret. Det er ikke slik at om vi øker turene blir det mer villmannskjøring. AP gikk for 10 turer og MDG var også veldig kritisk til å øke antall turer som var 8 turer. FrP mener antall turer må være mer i samråd med brukerne av snøskuter.

Godt valg!
Stem FrP!

Hilsen
Nils Petter Tonning
1.kandidat
Surnadal FrP

Powered by Labrador CMS