LESERINNLEGG:

Surnadal Arbeiderparti sin logo.
Publisert Sist oppdatert

Kjære fylkespolitikere!

Vil dere beholde Nordmøre i Møre og Romsdal?

Fylkestinget vedtok på apriltinget å legge ned rute 901 Togbussen, som er eneste bussforbindelse mellom Nordmøre og Oppdal togstasjon, med en stemmes overvekt. Forstår dere hva konsekvensene av dette vedtaket vil bli hvis det blir iverksatt?

● Det avskjærer befolkninga på Nordmøre fra å kunne bruke miljøvennlig kollektivtransport.

● Tid er penger. Og for folk fra Nordmøre som vil reise miljøvennlig, vil en togreise tur/retur Oslo ta over dobbelt så lang tid som med å opprettholde togbussen. Tog til/fra Trondheim er et alternativ, men korresponderer ikke med buss, og vil derfor medføre minst en overnatting ekstra. Og da vil fly lett bli valgt.

● Det vil medføre nedgang i passasjerstatistikken, og vil få negative konsekvenser for andre ruter. Vi er derfor sterkt bekymret for følgekonsekvensene av nedleggelsen av togbussen.

● Folk fra Indre Nordmøre som i dag bruker buss til f.eks. sykehus/helsetjenester i Kristiansund, vil bli avskåret fra å bruke Nordmørsbyen.

● Rute 901 togbussen fungerer også som lokalbuss langs hele strekninga. Vi forstår at skoleungdom vil få et alternativt tilbud, (dette vil også koste penger, er det tatt med i beregninga?), men hva med alle andre som av ulike grunner er avhengig av bussen?

● Passasjergrunnlaget som lå til grunn for vedtaket var for lavt, noe som er dokumentert i ettertid.

Passasjergrunnlaget skulle vært hentet fra en periode med normal trafikk for både tog og buss.

Fylkeskommunene mottar statsstøtte for å drifte kollektivtransporten. Det er derfor fylkeskommunenes ansvar å drifte busstransporten.

Var alle konsekvensene godt nok vurdert da vedtaket ble fattet?

Vi er kjent med at det er innmeldt lovlighetskontroll på vedtaket. Vi ber derfor innstendig om en ny behandling i fylkestinget, en behandling som vil gi Nordmøre noe av det samme tilbudet som resten av fylket får.

Surnadal Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS