LESERINNLEGG:

Like muligheter for en aktiv fritid

Det har blitt en tøffere økonomisk hverdag for veldig mange, også her i Rindal. Spesielt gjelder dette for familier med samlet lav inntekt eller eneforsørgere.

Rindal Senterparti vil jobbe for å få en ordning med støtte til fritidsaktiviteter. En slik ordning vil gi alle barn og ungdommer opp til 18 år muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Støtten kan brukes til å dekke utgifter til utstyr eller avgifter innenfor idrett, kultur som kino, konserter, friluftsliv eller annen organisert aktivitet for barn og unge.

Det er bra med gratis leie i Rindalshuset for barn og unge, men det favner ikke alle og alle aktiviteter.

Det er også verdt å nevne at Frivilligsentralen i Rindal har en utstyrssentral der det kan lånes utstyr til både idrett og friluftsliv gratis. Håpet er å få utviklet den enda mer, med mere utstyr og mer variert utstyr. Når den nå blir flyttet til Rindalshuset vil det gi en mye bedre tilgjengelighet og et enda bedre tilbud for alle.

Mildrid K. Aune

Bettina R. Helgetun

Powered by Labrador CMS