LESERINNLEGG:

En kvinner står på gresset kledd i en grå ullgenser med logoen til senterpartiet i mønsteret på genseren. Logoen er en grønn firkløver
Mildrid Kattem Aune

Hvorfor stemme Rindal Senterparti ved årets kommunevalg

Publisert Sist oppdatert

Om vi ser oss rundt, er det helt utrolig hva ei lita bygd som Rindal har å by på. Rindal har mange kvaliteter, og mange tilbud og tjenester som vi setter stor pris på å ha nært oss.

Utviklingsplana Rindal inn i framtida kom i stand på bakgrunn av en befolkningsframskriving som viste en betydelig befolkningsnedgang framover. I arbeidet med plana ble det jobbet godt i grupper som hadde tok for seg aktuelle tema som “det sosiale livet”, markedsføring og omdømmebygging, samarbeid med hytterindalingene, bedrifts- og næringsutvikling og boligtilbud og boligutgvikling. Her ville vi ta felles tak og gjøre disse spådommene til skamme.

Bedriftsundersøkelsen og innbyggerundersøkelsen fra 2021 og utviklingsplana Rindal inn i framtida gav oss et godt innblikk i og et verktøy å arbeide ut i fra.

Vi har et godt og stabilt næringsliv i Rindal. Bedriftsundersøkelsen viser at bedriftene og kommunen vil ha behov for arbeidskraft framover. Det er behov for å rekruttere lærlinger.

Innbyggerundersøkelsen viser også at mange ønsker å bo i Rindal.

Så forholdene ligger til rette for at vi skal kunne stabilisere og eventuelt øke befolkningstallene gjennom målretta arbeid på flere områder.

Rindal var så heldige å få bli med i Bygdevekstavtalen sammen med Holtålen, og det gir oss en helt unik mulighet til å skape utvikling på mange av de områdene som er beskrevet i utviklingsplana.

I bygdevekstarbeidet jobbes det med rekruttering og utdanning, mobilitet, landbruk, boligutvikling og areal og plan, og det ligger tett opp mot arbeidet med utviklingsarbeidet Rindal inn i Framtida.

Jeg har stor på at vi skal lykkes med dette arbeidet.

I skrivende stund har også regjeringa gitt oss gode nyheter om mer langsiktighet i bygdevekstavtalene enn først forespeilet. Dette for å sørge for stabilitet i planperioden og tid til gjennomføring av tiltak.

Vi i Senterpartiet ønsker å stå som egen og selvstendig kommune. Slik kommuneøkonomien vår er nå, er det et godt grunnlag for å stå som egen kommune.

Vi ønsker å ha tjenester nær folk. Vi ønsker å ha folkevalgte som kjenner kommunen, og som jobber for utvikling i hele kommunen. Vi ønsker for å jobbe for nærledelse, både innenfor oppvekst og helse og i kommunen generelt. Vi har stor tro på at utviklingen skjer best når innbyggerne kan være med å påvirke nærmiljøet.

Erfaringer fra folk som bor i sammenslåtte kommuner, sier det det gamle kommunesentrumet blir utkant i den sammenslåtte kommunen.

Det hjelper ikke om den nye storkommunen din kommer høyt opp på kommunebaromteret dersom bygda eller tettstedet du bor i mister tilbudene sine.

Vi skal arbeide videre med å bygge om Helsetunet, for å møte de behovene som kommer framover. Hvordan vil dette bli om vi blir med i en storkommune, der det også er behov for utbygging?

Rindal Senterparti mener at dette må ha styringen på selv, som egen kommune. Vi har mange gode tjenester og tilbud i Rindal, som vi ønsker å beholde, og tilbud og tjenester som vi ønsker å utvikle. Dette forvalter vi best ved å styre selv.

Som ordførerkandidat for Senterpartiet vil jeg arbeide for alle i hele Rindal, det skal være kort avstand mellom folk og folkevalgte.

Godt Valg, og stem gjerne Senterpartiet

Mildrid Kattem Aune

Powered by Labrador CMS