LESERINNLEGG:

Bettina Røen Helgetun, Anne Løseth og Gry Berggård

God oppvekst i Rindal

Publisert Sist oppdatert

Barna er vår viktigste ressurs for framtida. Gode dager i barneårene bygger grunnmuren for livet videre. Forebyggende arbeid i forhold til psykisk helse er viktig, dette vil vi å se nærmere på allerede fra barnehagehverdagen.

Vi har et godt barnehagetilbud i Rindal, med 2 hovedopptak i året og suppleringsopptak resten av året. En stor del av barna er i barnehagen 5 dager i uken.

I barnehagen er det aktive dager, og det kan være utfordrende å følge opp hvert enkelt barn og familie godt nok. Vi ønsker å se på muligheter for økt grunnbemanning og eventuelt flere yrkesgrupper inn i barnehagene.

Leksefri skole

Senterpartiet ønsker å se på muligheter for en leksefri barneskole. Det er i denne alderen barna prøver ut forskjellige fritidsaktiviteter og de er gjerne opptatt med dette flere kvelder i uken. Det er positivt at barna får delta blant annet i idrett og kulturskole, en leksefri skole vil gi mer tid til dette. Fritid er viktig for småbarnsfamilier, det skal være tid til å leve i Rindal.

Stem på Senterpartiet, stem på Mildrid som ordfører!

Bettina Røen Helgetun - Anne Løseth - Gry Berggård

Powered by Labrador CMS